Praktisk retorik

15 Jul - 19 Jul

Fascineras du av hur stora talare genom tiderna kunnat trollbinda sin publik? Vi reser tillbaks till retorikens vagga, öppnar den antika skattkistan och undersöker hur vi idag kan använda denna 2400-åriga kunskap.

Retorik är bland annat tekniker som vägleder dig som talare i hur du når fram till och fängslar din publik. Denna kurs är för dig som vill utveckla din röst, ditt kroppsspråk och helt enkelt ”gilla dig själv mer på scenen”. Vi fokuserar på Actio/ vårt agerande; hur vi går, står, rör oss, använder vår röst och förhåller oss till vår publik, samt Kairos; den upplevda tiden och vår nu-närvaro.

Du får insikt i hemligheten bakom de retoriska knep som ger dig förmågan till goda presentationer i olika situationer. Genom Partesmodellen, en grundstruktur i sju delar för uppbyggnad av alla typer av tal, föredrag och planeringar, övar du exempelvis presentation av berättelser, förklarande tal och framföranden som berör dina lyssnare.

En veckas kreativ och roande retorisk praktik som lekfullt landar i teori. Inga förkunskaper krävs, bara en brinnande lust att kommunicera mera.

Kursledare är Ginn-René?Karlqvist, retoriker, coach, skådespelare, röst- och teater-pedagog. Sedan 7 år är hon manus­ansvarig/regissör till julshower, musik­aler, galor och teaterföreställningar genom Järfälla Kultur. Som retorikkonsult har hon gedigen erfarenhet från näringsliv, myndigheter, organisationer, kommun, grund-/gymnasie-/och högskola. Fil.kand. med inriktning på personlig utveckling och kreativ kommunikation – muntlig som skriftlig och icke-verbal. 

Kostnad 5100 kr för kost och logi. Läs mer under praktiskt.


Bokningsgrad: Gott om plats

Anmäl dig till kursen