Yoga fram ditt skrivande

13 Jul - 17 Jul

Syftet med kursen är att förlösa kreativitet, förstärka välmående och berika människors liv. Detta är en kurs som stärker ditt välmående genom kreativt skrivande, yoga och meditation. Vi plockar de delar från kreativt skrivande som skapar mest välmående. På samma sätt väljer vi ut delar av olika yoga- och meditationsformer som förlöser kreativitet. Yogan och skrivandet korsbefruktar och stärker varandra. Genom att i yogan till exempel notera dina sinnesförnimmelser blir du en bättre författare. När du läser din egen text får du insikter som till exempel hjälper dig att öppna upp för yoga och meditation.

 

Teman

Kursen är upplagd utifrån tre huvudteman: 

Exempel: Vara i nuet genom mindfulness och ge texten liv genom doft, hörsel, känsel, syn och smak

Exempel: Flödesskrivning och flödesyoga

Exempel: Skriva utifrån olika människors perspektiv och kärleksmeditation till sig själv och andra

Kursledare är Karolina Orrhede och Stina Willquist

Karolina Orrhede

Jag är utbildad skrivpedagog från Skurups Folkhögskola och har även gått Sörängens skrivarlinje i två år. Jag har gett ut två deckare och har just slutfört mitt fjärde manus som är en psykologisk roman. Brinner för skrivandet och använder yoga och meditation för att förlösa min egen kreativitet.

 Stina Willquist 

Jag arbetar med att stärka människor genom mitt företag Alegría Hälsa och Utbildning AB. Jag är utbildad instruktör i poweryoga, hathayoga och yinyoga och arbetar med yoga för alla målgrupper, allt från förskolor till äldreboende. Skriver för mitt eget välbefinnande och har gett ut faktaböcker och nu senast en roman.

Kostnad 5200 kr för kost och logi.