Om elevräkningar

INFORMATION OM FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS ELEVRÄKNINGAR LÄSÅRET 2019/2020
HÖSTTERMIN 19 AUG TILL 20 DEC, VÅRTERMINEN 07 JAN - 05 JUNI.

När kommer räkningarna?
Fyra gånger per termin - i augusti, september, oktober och november under höstterminen.
Januari, februari, mars och april under vårterminen. Sista betalningsdatum är den 27 varje månad.

Alltså ingen räkning delas ut under december och maj. (Hela terminskostnaden fördelas på 4 månader, detta för att bättre sammanfalla med studiemedlens utbetalningar).

För de som ej bor på skolan, kommer fakturan två gånger per termin i augusti och september på höstterminen respektive januari och februari under vårterminen.

När skall räkningarna betalas?
Förfallodag, dvs. den dag de senast skall betalas är den sista i ovan nämnda månader (dvs. 27 aug, 27 sep, 27 okt, 27 nov osv.).

200 kr i rabatt
Betalar du hela terminens kostnader före den 30 september, (för vårterminen, före den 28 februari) får du 200 kr rabatt! Detta gäller enbart för dig som bor på skolan.

Om du missar att betala i rätt tid
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta och kravavgift. Om du har 2 uteblivna fakturabetalningar går ärendet vidare till inkasso och det blir dyrare för dig att betala det du är skyldig skolan i obetalda räkningar.

Vad omfattar räkningarna?
Du får räkning på kursmaterial och övriga kostnader och om du bor på skolan, hyra och luncher. Undervisningen är kostnadsfri. Priserna hittar du på vår hemsida. Du har också skrivit på ett hyreskontrakt som beskriver dina hyresvillkor.

Om hyran
Hyra betalar du för den tid du bor på skolan, från höstterminens första dag, den 19 augusti 2019 till den 05 juni 2020.

Detta innebär att du totalt betalar hyra för mer än 4 månader för höstterminen. På vårterminen betalar du för mer än 5 månader. Denna hyra delas på 4 räkningar dvs. på varje räkning betalar du en fjärdedel av höstterminens totala hyreskostnad.

I hyreskostnaden ingår trådlöst internet för alla boende utom de som bor på Kvarngatan. På Kvarngatan kan man teckna fast uppkoppling direkt av t.ex. Bredbandsbolaget. Mer info kan du hämta i receptionen.

Om kostnader för maten för de elever som bor på internatet.

Lunchkostnaden är obligatorisk för alla som bor på skolan. Matkostnader faktureras tillsammans med övriga kostnader.

Vi beräknar kostnaden genom att ta antal studiedagar och multiplicerar med 66 kr. Alla lov och helgdagar är fråndragna. Lunchkostnaden för hela terminen fördelas därefter på fyra räkningar.
Eftersom vårterminen är längre (och omfattar flera luncher) kommer kostnaden för lunch per räkning att bli högre på vårterminen än höstterminen.

Vid faktureringen görs ett generellt avdrag på 4 luncher per läsår.

Avdrag ges också för de dagar som på förhand är anmälda som frånvarodagar för hela klassen i form av resor, turnéer, utflykter etc. Avdrag görs på närmast följande räkning efter det att resan/turnén ägt rum så att kostnaden kommer dig tillgodo. OBS! Det är linjeledaren som lämnar in sådana uppgifter om när klassen har gjort sammanhängande i förväg anmälda studieresor.

Så snart som möjligt efter det att resan gjorts justeras räkningen.

Om du är sjuk någon dag och inte kan gå till matsalen, ber du en kamrat hämta hem lunch till Dig i en av köket utdelad matbox. Du talar om i matsalsentrén för vem du hämtar lunchen och visar upp matkortet för den som är sjuk, så att det noteras i kassan av kassaansvarig i matsalen. Du kan ställa undan maten i din kyl eller frysa den.

Om kostnader för maten för de elever som ej bor på internatet 
Även kursdeltagare som inte bor på internatet (sk externatare) har möjlighet att teckna lunchabonnemang för hela terminen till 66 kr/lunch, samma som elever som bor på internatet. Säg till Gunilla i receptionen. Lunch i häfte om 10 eller 20 kuponger kostar 69 kr/st, enstaka lunch kostar 69 kr.

Övriga terminskostnader
Övriga terminskostnader ligger på 1100 kr/termin. Där ingår: kopior/utskrifter (250kr, sv) 100 utskrifter, gemensamma måltider under startveckan, grillfesten, julfesten, jullunchen, vårfesten, avslutningslunchen samt för- och eftermiddagskaffe måndag-fredag (inte bulle) (850kr).

Ytterligare utskrifter kostar 125 kr/100 st. Färg A4 kostar 2.50 st. Dubbelt pris för A3.

Om du avbryter studierna
För hyra och luncher gäller följande: Du får betala för hyra under uppsägningstiden samt 2 veckors lunchkostnad.

För övriga resurs- och materialkostnader gäller: För avbrott efter den 15 september medges inga avdrag. För avbrott före detta datum debiteras 50 % av kostnaderna.

Räkningar justeras enligt ovan och du får en slutavstämning och sluträkning på dina kostnader då du lämnar skolan.

Vid uppsägning av rum men fortsatta studier är uppsägningstiden 3 månader till månadsskifte och detta gäller för både hyra och luncher.

Om du blir sjuk längre tid 
Gäller samma regler som om "om du avbryter studierna" om du väljer att sluta p.g.a. sjukdomen. Om du väljer att fortsätta skolan efter sjukdomsperioden, betalar du hyra som vanligt under sjukdomstiden men Du får lunchavdrag för de dagar du varit sjuk. Det gäller att du har ett läkarintyg - lunchavdraget regleras på kommande faktura. För enstaka sjukdagar utan läkarintyg får du inget avdrag.

Glöm inte att anmäla till Försäkringskassan och CSN då du är sjuk och har läkarintyg.

Gunilla om frågor
Har du frågor om räkningen vänder du dig till Gunilla i receptionen.

Adnan 2019-05-10