Kostnader

Materialkostnader för olika linjer/kuser:

Allmän kurs Grund 500 kr/termin
Allmän kurs Foto 3 500kr/termin*
Allmän kurs Kultur
2 000 kr/termin
Allmän kurs Högskoleförberedande 1 250 kr/termin
Allmän kurs Måleri 3 000 kr/termin
Allmän kurs Serieteckning 2 700 kr/termin
Allmän kurs Studieförberedande 1000 kr/termin
Grafisk Design 3 000 kr/termin
Filmlinjen 7 500kr/termin
Fotolinjen 3 500 kr/termin**
Jazzlinjen 3 500 kr/termin
Musiklabbet 3 500 kr/termin
Teaterlinjen 3 500 kr/termin
   
   
   

Övriga terminskostnader 1 100 kr/termin. Där ingår: kopior/utskrifter (250kr, sv), 100 utskrifter och 100 kopior, gemensamma måltider under startveckan, grillfesten, julfesten, jullunchen, vårfesten, avslutningslunchen samt för- och eftermiddagskaffe måndag-fredag (inte bulle) (850kr).

Ytterligare utskrifter kostar 125 kr/100 st. Färg A4 kostar 2.50 st. Dubbelt pris A3.

En del av avgiften till Filmlinjen går till Fridhems Filmförening och bekostar olika utlägg i deltagarnas filmverksamhet. Som deltagare på Filmlinjen är du automatiskt medlem i Filmföreningen, där varje medlem är med och beslutar om hur medlen används.

Studieresor och utflykter

Extra kostnader kan tillkomma för utflykter och studiebesök.

Elevräkning

Räkningen är uppdelad på fyra betalningstillfällen per termin för dig som bor på skolan. Du betalar för mat, hyra, övriga terminskostnader och materialkostnader.

Och du som inte bor på skolan betalar två gånger per termin. Du betalar för övriga terminskostnader och materialkostnader.

Mat

Även om du inte bor på skolan så kan du äta lunch. Det serveras vanlig eller vegetarisk mat inkl. salladsbuffé. Maten kostar 69 kr/måltid. Om du vill kan du köpa ett häfte om 10 eller 20 kuponger då betalar du bara 63 kr/lunch. Du kan också köpa abonnemang för hela terminen för luncher och betalar då 62 kr/lunch.

Studiestöd

  1. Du som söker studiemedel skall skicka ansökan till CSN.
  2. Är du under 20 år får du studiehjälpsbidrag utan ansökan. Om du ska bo på skolan kan du söka inackorderingstillägg hos CSN.
  3. Läs mer på csn:s hemsida

*Förutom de fakturerade materialkostnaderna tillkommer även kostnader för film och fotopapper. Kostnaden varierar beroende på hur mycket film man behöver, men brukar landa på ungefär 3-4000 kr / läsår.

Den gemensamma resan under våren bekostas även den utöver materialkostnaden. Resa och boende brukar kosta nånstans mellan 1-2000 kr. 
 
** Utöver materialkostnaden för kursen på 3500 kr / termin tillkommer kostnader för studieresor. Information om dessa resor får du i god tid innan. Det handlar oftast om resor till exempelvis Malmö eller Köpenhamn.