Avstängning, disciplinära åtgärder på kulturkurserna!

Närvarohantering på kulturlinjen:

film-, foto-, musik- och teaterlinjerna

På Fridhems Kulturlinjer är undervisningen baserad på gruppen. Din närvaro är lika viktig för din utveckling som gruppen är för dig. Vi lär av varandra och tillsammans. Därför gäller 100 % närvaro.

Vid hög och oredovisad frånvaro från undervisningen gäller följande:

Kontaktlärare, tillsammans med linjeledare, kallar till samtal.  Där samtalar man om anledningen till frånvaro och upprättar en handlingsplan för att komma tillrätt med problemen. Vi försöker så långt det är möjligt, finna en plan för hur man skall kunna stödja den studerande så att fortsatta problem kan undvikas.

Handlingsplanen upprättas och undertecknas av båda pareter.

Om problemen upprepas beslutas om avstängning under viss tid och eller avskiljande från undervisningen permanent.

AVSTANGNING kulturkurser
Ladda ner fil