Försäkringar och omfattning

FÖRSÄKRINGAR OCH OMFATTNING!

Alla kursdeltagare på Fridhems Folkhögskola är försäkrade. Försäkringen gäller dygnet runt vid olycksfallsskada, som inträffar under skolarbete och praktikarbete.

Likaså är kursdeltagare försäkrade via skolan om klassen gör resor till utlandet, inom EU. För resor utanför EU skall speciellt papper om försäkringar, nära anhörig upprättas.

Du som bor på skolan, måste själv skaffa en egen hemförsäkring!

Observera att eget lösöre på elevhemmen inte täcks av skolans försäkring. Kontrollera med er egen hemförsäkring vad som gäller.

FORSAKRINGAR OCH OMFATTNING
Ladda ner fil