Fritid

Som kursdeltagare på Fridhems folkhögskola finns mycket roligt att se fram emot i form av kaféer, utflykter, fester och dylikt. Skolan tar helt avstånd från illegala droger, vilket är absolut förbjudet. Droger som är lagliga i samhället, såsom alkohol, är tillåtet på internatet men får icke förekomma i skolans lokaler. Alla har ett ansvar att uppmärksamma och motverka missbruk på skolan. Fridhems folkhögskola har en alkohol- och drogpolicy för hur man bör agera om man tror att någon på skolan missbrukar droger. Se vidare: ”Drogpolicy och handlingsplan”.

Följande fester anordnas i samråd mellan elevkår och personal:

  • Välkomstfest hålls första kvällen i startveckan, vanligtvis en måndag.
  • Höstfesten hålls i anslutning till höstlovet, torsdagen i vecka 43. Till denna är även tidigare kursdeltagare välkomna. Festen har alltid ett tema som kursdeltagarna själva bestämmer.
  • Julfesten är en traditionell fest med julbord och dans kring granen.
  • Vårfest arrangeras sista veckan under vårterminen.
  • Kaféer Vid terminens början väljer varje linje en representant till en kafégrupp som sedan gör ett schema över terminens kaféer. En kväll i veckan är en eller flera linjer kafévärdar. Kaféerna kan vara exempelvis teatersport, filmvisning eller fotoutställning, det är upp till den eller de linjer som arrangerar. Kontaktläraren hjälper till med administrationen. Det finns ansvarig personal för samordningen av kvällarna.
  • Dessutom finns det i samhället mycket att ta del av, Hälsomagasinet och Palladium m.m.

Rökning (Ingen fritidsaktivitet!)

Det är förbjudet att röka på skolans internat eller lokaler, inte heller i närheten av entréer eller andra offentliga platser. Rökning sker således utomhus, på avstånd från andra som inte vill utsättas för passiv rökning.

Fritid, Datorer och bio.

Fridhems folkhögskola har datorer med internetuppkoppling som du som kursdeltagare kan använda under och utanför undervisningen, även på kvällar och helger. Det finns också ett trådlöst nätverk i skolhusen och på internatet.

Skolans biograf Lilla Palladium finns i skolhusets källare. Bokningar för kvällar och helger görs i receptionen. I biografen finns också kabel-TV, DVD och video.

Hälsomagasinet

Vi samarbetar med ”Hälsomagasinet” i Svalöv som erbjuder träning som utgår från att det ska finnas något för alla oavsett träningsvana, ambition och ålder. Hälsomagasinet är öppet alla dagar. http://www.halsomagasinet.net/

Kulturhuset i Svalöv

Kulturhuset i Svalöv är värt ett besök. Där sänder man live från The METropolitan i New York i HD kvalitet. http://www.kulturhusetsvalov.se/