Funktionshinder och förstärkningsbidrag

På Fridhems folkhögskola försöker vi stödja alla kursdeltagare till en personlig utveckling. Detta gör vi på olika sätt. Främst genom en öppen dialog och samtal. På Fridhems eftersträvar vi små grupper.

Tanken är att du skall utvecklas i din egen takt, dina förutsättningar och dina mål.

Man gör idag skillnad mellan begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning. Enligt Socialstyrelsens definition innebär en funktionsnedsättning en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder definieras som den begränsning som en funktionsnedsättning innebör för en person, i relation till omgivningen.

Det är långt ifrån alltid som man kan se att en person har en funktionsnedsättning. Men det är därför viktigt att det som av denna person upplevs som ett funktionshinder påpekas för oss på Fridhems folkhögskola, innan eller under den tid då studierna bedrivs. 

Om du går på allmänna linjen och läser in grundläggande behörighet måste du komma upp i motsvarande kunskaper som de som har gått ett nationellt program på gymnasiet. Du måste också ha kunskaper motsvarande godkänd nivå i kärnämnen.

Fridhems folkhögskola har möjlighet att söka extra förstärkningsresurs för att på så sätt kunna ge kursdeltagare extra stöd som behövs för att genomföra kurserna. När de individuella studieplanerna görs upp med varje kursdeltagare på allmän kurs upprättas, i de fall som vi söker förstärkningsbidrag, ett dokument. Här skall det framgå vilken hjälp du kan få. Se bilaga 1, ”Plan för särskilda pedagogiska insatser”.

Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning 

Fridhems folkhögskola är handikappanpassat i samtliga undervisningslokaler. I och med bygget av det nya Musikhuset så har också det gamla Musikhuset blivit tillgängligt för alla. Skollokalerna är tillgängliga för rullstolsburna och vissa rum på Nordhem, internatboende är anpassade.

Funktionshinder
Ladda ner fil

Plan for sarskilda pedagogiska insatser bilaga1
Ladda ner fil