K-timme

Checklista för Allmän linjes K-timme

1. Föregående mötesanteckningar, arbetsuppgifter

2. Planering av veckan:

 • Gruppens arbete
 • Allmän linjes arbete
 • Hela skolans arbete
 • Elevkår
 • Matråd
 • Cafégruppen
 • Internatråd
 • I gruppen
 • På internatet/boendet
 • Närvaron
 • Räkningar, kurskostnader
 • CSN-frågor
 • Övriga synpunkter/problem
 • Arbetslaget
 • Forumbladet
 • Arbetsgrupper
 • Andra
 • Förteckning över vem som ingår i vilken grupp/grupper.
 • Förteckning över var gruppen bor.
 • Förteckning över vilka som ingår i respektive arbetsgrupper.
 • Kalendarium.

3. Genomgång, diskussion av Forum Fridhem

4. Rapport, uppföljning, ärende till:

 • Elevkår
 • Matråd
 • Cafégruppen
 • Internatråd

5. Hur är arbetsmiljön:

 • I gruppen
 • På internatet/boendet
 • Närvaron
 • Räkningar, kurskostnader
 • CSN-frågor
 • Övriga synpunkter/problem

6. Vad skall återrapporteras till

 • Arbetslaget
 • Forumbladet
 • Arbetsgrupper
 • Andra

7. Sammanfattning av mötet, fördelning av arbetsuppgifter: Vad, Vem, När?

 

Kontaktläraren ska ha tillgängligt:

 • Förteckning över vem som ingår i vilken grupp/grupper.
 • Förteckning över var gruppen bor.

På Forum Fridhem skall finnas:

 • Förteckning över vilka som ingår i respektive arbetsgrupper.
 • Kalendarium.
K timme checklista1
Ladda ner fil