Kostnader 2019 - 2020

Avgifter

All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri. Deltagarna betalar för exempelvis material, fördyrad utrustning och utflykter, mat, gemensamma fester, måltider etc. Under ”Kursdeltagare”, ”kostnader” finns information för respektive linjes avgifter. http://fridhemsfolkhogskola.se/elev/kostnader

Alla betalar en gemensam kostnad och i denna summa ingår utskrifter, kopior, för- och eftermiddagskaffe samt gemensamma måltider på startdagen, grill-, jul- och vårfesten, jullunchen samt avslutningslunchen.

Internat

Fridhems folkhögskola erbjuder boende för cirka 200 kursdeltagare. Internatet består till största delen av enkelrum. Vi har ungefär 10 dubbelrum som kan hyras av en person alternativt att deltagare delar på boendet för att på så sätt halvera boendekostnaden. Kursdeltagare kan också välja att ha dusch och toalett på rummet eller bo i lägenhet och dela kök och bad med andra. I ansökan till skolan anmäler deltagaren hur han/hon vill ha boende och vid antagning skickas information om hur man bokar rum på vår hemsida.

För aktuella priser, rumstorlek och faciliteter se under ”Kursdeltagare”, ”Internat”.  http://fridhemsfolkhogskola.se/elev/internatet/bostader-och-priser

För deltagare som bor på skolan finns möjlighet att flytta in i sitt rum redan helgen före kursstart. Under denna helg finns personal från skolan på plats för att hjälpa till och visa tillrätta. För dig som skall bo på skolan läs noga igenom: ”Hyreskontrakt” samt ”Allmänna och särskilda villkor” 

Elevfakturor

Kostnader för boende och kursspecifika kostnader är uppdelade på fyra lika stora fakturor per termin. Om deltagaren inte bor på skolan fördelas kostnaderna på två fakturor per termin. Fakturor betalas via girering, internetbank eller i skolans reception som kan ta emot VISA-kort. Mer information finns under ”Kursdeltagare”, ”Internat” och ”Om elevräkningar”.

http://fridhemsfolkhogskola.se/elev/internatet/elevrakningar

Försenad eller utebliven betalning

En kursdeltagare som ska börja årskurs två får till exempel inte boka rum på internatet om inte alla avgifter är betalda. Kursdeltagaren kan bli vräkt om inte boendet betalas i tid. Se hyreskontraktet.

Frågor om elevfakturor

Alla frågor som rör elevfakturor tas upp med receptionen.

Kostnader vid avhopp

Vid avhopp av studier efter 15 september gäller tre månaders uppsägning av boendet och två veckor för luncherna.

Tre månader gäller även om för uppsägning av enbart boende.

Om avhoppet sker efter den 15 september ska hela terminskostnaden betalas, annars 50 procent.

Övrigt om avgifter

Vid särskilda tillfällen kan avdrag göras för luncher, såsom sjukdom, studieresor och dylikt. Mer om avgifter finns under ”Kursdeltagare”, ”Internat” och ”Om elevräkningar”.

https://fridhemsfolkhogskola.se/kursdeltagare/internatet/om-elevraekningar/

Under startveckan kommer din kontaktlärare att gå igenom allt som gäller.