Kursplaner

KURSPLANER

Varje kurs på Fridhems folkhögskola har olika kursplaner och upplägg. Noggranna beskrivningar om hur kurserna är upplagda finns här på vår hemsida på respektive kurssida. Glöm inte bort att vi utgår från kursdeltagarens behov och du har stora möjligheter att påverka upplägget och innehållet! http://fridhemsfolkhogskola.se/utbildningar

Folkhögskolan som studieform

Varje folkhögskola bestämmer självständigt över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centralt fastställda läroplaner. Fridhems folkhögskola utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.

Något som utmärker Fridhem är samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen. Folkhögskolan strävar efter att ha mindre och sammanhållna studiegrupper. Ofta studerar man ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag.

Fridhems folkhögskola har ett internat där deltagarna kan bo vilket ger en social gemenskap som gör folkhögskoletiden till en unik upplevelse. I samtal och diskussioner på fritiden fördjupas de kunskaper som undervisningen ger. Internatet skall vara en tillgång och resurs för skolans pedagogiska verksamhet.

Fridhems folkhögskola ger bildning för livet och våra kurser har en konkret koppling till det samhälle vi verkar i. Vi jobbar hårt för att ge kursdeltagare ett studieinnehåll med högsta möjliga kvalitet. Helt enkelt, en utbildning eller kurs man har nytta av, i sina fortsatta studier, som en förberedelse för arbete eller för att växa som människa.

Åren på Fridhems folkhögskola kommer förhoppningsvis också att ge verktyg, kontaktnät och erfarenheter för ett rikare liv framöver.

Folkhögskolans arbetsformer liksom den sociala samvaron och internatboendet ger rika möjligheter till utveckling och stimulans. Undervisningen sker i små grupper vilket skapar ett klimat där det är lätt att formulera och framföra sina synpunkter. Folkhögskolornas pedagogiska kunskaper om hur studiesituationen kan anpassas efter deltagarnas behov har resulterat i en unik och uppskattad kursverksamhet.

Fridhems folkhögskola är mer än bara en skola. Vi tycker att det ska vara roligt och trivsamt att studera, att man ska lära och samtidigt utvecklas. Därför planerar vi kurser och innehåll efter skolans egna mål och efter deltagarnas intressen och behov.

Kunskap som räcker längre

Många andra studieformer är helt inriktade på vad man uppnår i form av poäng och betyg. Hos oss är resan lika viktig som målet. På folkhögskolan är samtalet grunden i verksamheten och det är med hjälp av dialog och förmågan att lyssna som vi bygger vår kunskap. Eftersom varje folkhögskola själv bestämmer sin verksamhet och profil ger det oss möjlighet att se varje studerande som en medskapande resurs. Att ta vara på erfarenheter och att mötas där vi står just nu ger kunskap som leder till personlig utveckling.

Lektioner utan tak

Vi tror på att förena teori och praktik och låta olika människor, kulturer, livsvillkor och intresseinriktningar möta varandra. Allt det där blir tillsammans folkhögskolan – en helhet och en pedagogisk miljö. Visst sitter vi i lektionssalar, men inte hela tiden. Ibland väljer vi andra mer stimulerande miljöer, studiebesök, grupparbeten och studieresor är vanliga.

Plats för alla

En del kompletterar tidigare studier medan andra och skaffar högskolebehörighet eller förbereder sig för inträdesprov till högre konstnärlig utbildning. Nästan alla som gått på en folkhögskola kan vittna om något ännu värdefullare, möjligheten att få nya insikter och att utvecklas personligt tillsammans med andra. Folkhögskolan betyder tid för eftertanke, tid att hitta sin egen plats.

Internat

Fridhems folkhögskola har ett stort internat. Internatet är en viktig del i vår verksamhet, därför lägger vi upp kurserna så att det är en fördel att bo på skolan där alla lokaler är tillgängliga för kursdeltagarna dygnet runt. Internatet skall vara en tillgång och resurs för skolans pedagogiska verksamhet.

 

Folkhögskola för film, Folkhögskola för foto, Folkhögskola för musik, Folkhögskola för konst, Folkhögskola för teater, Folkhögskola för måleri, Folkhögskola för grafik, Folkhögskola för design, Folkhögskola för sång, Folkhögskola för gitarr, Folkhögskola för piano, Folkhögskola för bilder, Folkhögskola för berättande, Folkhögskola för utveckling, Folkhögskola för filmkonst, Folkhögskola för hösten, Folkhögskola för våren, Folkhögskola för sommaren .

Folkhögskola för alla!

Kursplaner
Ladda ner fil