Ordningsregler

Alla som går och arbetar på Fridhems folkhögskola är myndiga och vi måste därför alla ta ett eget och stor ansvar för oss och för varandra. På så vis blir det trivsamt för oss.

 ”Allt är tillåtet utom det som uttryckligen är förbjudet”.

Detta innebär att lagar som finns i samhället också finns på skolan.

För att vi alla ska få en bra arbets- och studiemiljö är det nödvändigt att alla tar ansvar för lokaler och inventarier, visar hänsyn, ger varandra arbetsro och en drogfri miljö.

 Förutom våra lagar har vi dessutom följande tillägg:

  •  Husdjur är inte tillåtna i skolans lokaler men du får ha ditt husdjur i de lägenheter på Kvarngatan som är upplåtna för dessa vänner.
  •  För boende på skolans internat gäller särskilda regler utöver vad som anges i hyreslagen, se hyreskontraktet.
Ordningsregler
Ladda ner fil