Plan för särskilda pedagogiska insatser

Fridhems folkhögskola kommer att söka förstärkningsbidrag utifrån nedanstående information.  Förstärkningsbidraget avser pedagogiska insatser för deltagare med funktionsnedsättning.  

Kurs:                                                         Namn:

Personnr:

Följande pedagogiska funktionshinder ligger till grund för insatsen:

  • Dyslexi                                         [  ]
  • Dyskalkyli                                    [  ]
  • Annat:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande pedagogiska insatser sökes:

  • Extra handledning                         [  ]
  • Extra mattetimmar                        [  ]
  • Mindre grupper                             [  ]
  • Kurator/Psykolog                         [  ]
  • Studiesocialt stöd                        [  ]

Fridhems folkhögskola kommer att erbjuda dessa pedagogiska insatser så länge deltagaren går här.

Deltagaren är informerad om att ovanstående ligger till grund för skolans ansökan och de pedagogiska insatserna. Deltagaren och skolan har rätt att vid kontaktlärarsamtal diskutera och ompröva ovanstående när så önskas.

 

…………………………………………………..………………………………………………

Deltagares namn, ort och datum                                    Lärare, ort och datum

Plan for sarskilda pedagogiska insatser bilaga1
Ladda ner fil