Sekretess och arkiveringspolicy

Offentlighetsprincipen

Fridhems folkhögskola är inte någon ”offentlig myndighet”. Vi är därför inte skyldiga att lämna ut information om vår verksamhet till medborgarna. Vi är inte heller förhindrade att lämna ut information. Vi har ej heller de krav på arkivering som offentliga myndigheter har. 
Fridhems folkhögskola har beslutat att generellt ha en öppen och serviceinriktad attityd.


Adressuppgifter mm.

Kontaktuppgifter på anställda är tillgängliga med uppgifter om mail och telefonnummer i tjänsten. Privata adressuppgifter lämnas däremot inte ut.

Sammanställning på privata adressuppgifter sprids inte utanför skolan. Om någon anställd inte vill att privata uppgifter skall förekomma i dessa listor måste man själv informera skolans reception om detta. 

Kontaktuppgifter på kursdeltagare upprättas klassvis och finns även i skolans studeranderegister. Om någon vill hemlighålla sådana uppgifter, skyddad identitet, måste man själv informera skolans expedition om detta.

Bilder

Bilder från vår verksamhet kan publiceras internt på skolan samt på skolans webbplatser och i trycksaker av informativ karaktär. Där kan såväl personal som studerande förekomma. Om någon inte vill att sådan bild skall visas måste man själv meddela detta till skolans reception. Om bild ska användas i kommersiellt syfte skall avtal upprättas med personer som förekommer på dessa bilder.

Tystnadsplikt

Det råder inte någon generell tystnadsplikt på Fridhems folkhögskola. Det som sägs i samtal mellan kursdeltagare och personal på skolan stannar mellan dessa personer om så har överenskommits. Det är också nödvändigt att studerande kan förvänta sig att personliga uppgifter som lämnas i förtroende till anställd på skolan hanteras på ett sätt som sätter den enskildes integritet och intressen i centrum.

Arkivering

Alla ansökningar till Fridhems sker digitalt. Ansökningarna lagras i databaser. Vi sparar ansökningshandlingar i högst tre år.

Eftersom ansökningarna görs digital, går det inte att få tillbaka handlingar. Handlingar som rör studerandes skolgång hos oss sparas i upp till fem år.

Omdömen, Behörigheter, Utbildningsbevis och Intyg arkiveras digitalt och sparas för alla framtid. För kopior på dessa handlingar tas ut en administrativ avgift som beslutas om fortlöpande.

Personbunden information

Fridhems folkhögskola lämnar ut personbunden information till myndigheter till vilka vi måste rapportera, CSN, FBR, Försäkringskassan och SCB.

Fridhems folkhögskola lämnar inte ut personbunden information till utanförstående.

SEKRETESS och ARKIVERINGS POLICY
Ladda ner fil