Studieekonomi - finansiering

Det finns olika former av studiestöd och studiehjälp som du kan få eller ansöka om, för att kunna finansiera dina studier, beroende på hur gammal du är och vilken bakgrund du har.

Den mest aktuella och detaljerade informationen om alla former av studiestöd finner du på CSN:s hemsida. www.csn.se, tfn 0771 – 276 0000.

Det vanligaste sättet att finansiera sina studier är att söka studiestöd via CSN.

- Studiehjälp – för dig som är under 20 år (1050 kr/mån)

- Studiemedel – för dig som är 20 år och äldre, lån och bidrag

Studiemedel (för studier på grundskolenivå – eller gymnasienivå). Studiemedel består

av två delar: ett bidrag och en valfri lånedel som du måste betala tillbaka med ränta.

Det är möjligt att söka studiemedel fr.o.m. det andra kalenderåret det år du fyller 20 år.

Beroende på studiebakgrund kan de studerande på grundskolenivå få högst 80 veckor

och på gymnasienivå för högst 120 veckor. Fr.o.m. det år du fyller 25 år kan du dessutom söka ett tilläggslån.

Det finns ett högre bidrag för dig som är över 25 år. Se CSN:s hemsida. Bidragsdelen är då större och lånedelen mindre.

Ett tilläggsbidrag kan ansökas för studerande som har barn och är vårdnadshavare.

Mer information får du på CSN:s hemsida www.csn.se

UNDER 20 år

Om du är under 20 år (t.o.m. vårterminen det år du fyller 20 år) kan du få studiehjälp för studier på grundskole- och gymnasienivå. Studiehjälp består av studiebidrag, eventuellt ocksåinackorderingstillägg och extra tillägg.  Studiebidrag utgår endast för heltidsstudier under studietiden och det behöver du inte själv ansöka om (folkhögskolan rapporterar detta automatiskt) men däremot inackorderingstillägg och extra tillägg, som du ansöker om hos CSN. www.csn.se

ÖVER 20 år

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel för att studera på folkhögskola. För vissa eftergymnasiala yrkesutbildningar finns dock ingen nedre åldersgräns för ansökan om studiemedel. Detta gäller för vår del Musik- och filmarbetarlinjen.  

En mycket bra sammanställning finner du också på den gemensamma webbplatsen för Sveriges alla folkhögskolor, www.folkhogskola.nu

CSN

Första skoldagen rapporterar folkhögskolan till CSN alla som påbörjat sin utbildning, de som sökt bidrag och/eller lån kommer att behandlas av CSN och utbetalning sker efter detta. Skolan har ingen möjlighet att påverka CSN:s arbete.

Sjukanmälan görs till kontaktläraren. Kursdeltagaren ska också sjukanmäla dig till CSN och till försäkringskassan. Vid sjukskrivning över en vecka måste sjukintyg lämnas till skolan och till CSN. Om en kursdeltagare är sjuk mer än 30 dagar kan han/hon tillgodoräkna sig dessa dagar vid ett senare tillfälle. Läs mer på www.forsakringskassan.se och www.csn.se.

Om en kursdeltagare är sjuk och har ett matabonnemang kan han/hon genom sitt matkort få en matlåda. Läs mer under ”lunch” Det finns ingen sköterska eller läkare på skolan.

Distriktssköterska, kurator och läkare har mottagning på vårdcentralen med telefonnummer 0418-65 15 50. På vårdcentralen finns tillgång till kurator efter tidsbeställning.


FRIDHEM SKALL ANMÄLA TILL CSN:

 • att en person sökt en utbildning
 • att en person är antagen som studerande på utbildningen
 • att den studerande har påbörjat utbildningen
 • ändrad omfattning av studierna, om detta sker under utbildningen
 • uppehåll i utbildningen på minst en vecka
 • byte av utbildning inom skolan
 • om studierna avbryts

EFTER TERMINENS SLUT SKALL FRIDHM ANMÄLA TILL CSN:

 • om studierna skett "i normal studietakt". Dvs. JA eller NEJ! 


DEN STUDERANDE SOM HAR STUDIEHJÄLP (EJ FYLLDA 20 ÅR INNEVARANDE TERMIN) SKALL:

 • själv ansöka om inackorderingsbidrag
 • själv ansöka om extra tillägg (själva studiehjälpen behöver man inte ansöka om)


DEN STUDERANDE SOM HAR STUDIEMEDEL (FYLLDA 20 ÅR INNEVARANDE TERMIN) SKALL:

 • gör en ansökan via hemsidan på CSN
 • kontrollera CSN:s beslut, kommer via mail
 • meddela CSN att studierna påbörjats, görs via hemsidan
 • meddela eventuella studieavbrott. Då skall studerande även styrka skälen och om studierna skett "i normal takt" fram till avbrottet med olika intyg

RAPPORTERA TILL CSN:

Alla ändringar görs via hemsidan www.csn.se under "Mina sidor" och "Ändra min ansökan".

Studerande som enbart har studiehjälp måste kontakta CSN direkt via telefon eftersom det inte finns några andra sätt. Har man förutom studiehjälpen även inackorderingstillägg och/eller extra tillägg har man fått en ändringsblankett med beslutet på posten och kan alltså använda den.

STUDIEEKONOMI Finansiering
Ladda ner fil