Utbildningsbevis och intyg på Fridhems folkhögskola

DETTA GÄLLER FÖR SAMTLIGA KURSDELTAGARE


Samtliga kursdeltagare som genomgått en fullständig kurs på Fridhems folkhögskola får, efter avslutad kurs ett intyg. På intyget framgår studietiden, studiernas omfattning samt vilka huvudmoment som ingått i kursen.

ALLMÄNNA LINJEN

För er som går på allmänna linjen kan läsa in grundläggande behörighet. Då kan du söka till högskola och universitet.

STUDIEOMDÖME, GÄLLER FÖR DIG SOM GÅR ALLMÄNNA LINJEN
På folkhögskolornas allmänna linjer ges ett studieomdöme. Folkhögskolan ger inte betyg i varje enskilt ämne. Du får istället ett samlat studieomdöme, som talar om hur du klarar av att studera. Alla lärarna bestämmer tillsammans ditt studieomdöme. Omdömet sätts med en siffra mellan 1 och 4.

 Läs mer om behörigheter och studieomdöme på nästa sida, ”Omdöme grundläggande behörighet”.

INTYG, GÄLLER FÖR SAMTLIGA KURSDELTAGARE

Om du behöver andra intyg så som att du studerar på skolan under pågående läsår, kan du erhålla detta av receptionen.

ARKIVERING AV INTYG

Omdömen, Behörigheter, Utbildningsbevis och Intyg arkiveras digitalt och sparas för all framtid.

Ubildningsbevis
Ladda ner fil