Allmän kurs grund med svenska i Malmö

ANSÖK HÄR !

Denna kurs riktar sig till dig som saknar grundläggande behörighet att läsa på gymnasial nivå och som har annat modersmål än svenska. Syftet är att i små grupper få träna på svenska och få de behörigheter du saknar för att kunna fortsätta utbilda dig.

Du behöver inte vara klar med SFI för att läsa denna kurs utan det räcker med att du klarat SFI-B eller har motsvarande kunskaper. Vi lägger stort fokus på att träna svenska för att du ska klara vidare studier eller arbetsliv. Kursen utformas efter de studerandes behov.

Studierna är på heltid och på grundskolenivå.

Behörigheter ges i:

  • Svenska som andraspråk grund
  • Matematik
  • Engelska

Du har också möjlighet att få andra behörigheter.

 Efter 30 veckor får du ett omdöme vilket kan ge dig möjligheter att fortsätta läsa på vår allmänna linje och därefter på yrkeshögskolan eller universitet.

 Kostnader

 300 kr/termin i materialkostnader.

 Kursen är ett samarbete mellan Fridhems och Skurups folkhögskolor.