Allmän kurs med Foto

ANSÖK HÄR


Sök foto och lär dig att:

Våga vara personlig.
Göra utställningar och bildspel. 
Driva egna fotoprojekt. 
Bli bättre på att berätta med bild.
Kamera- och mörkrumsteknik

Komplettera dina gymnasiebetyg

Du får pröva på reportage, dokumentär, porträtt och studiofotografering. Vi arbetar främst i projektform med allt från gatubilder till större dokumentära projekt. Kursen lägger stor vikt på att utveckla ditt personliga bildspråk och fotografiska intentioner, genom ett nära samarbete med handledaren. Alla handledare på kursen är verksamma fotografer och aktiva utställare.

Från första dagen kastas du ut på fältet för att arbeta med kameran. Kursen är en grundutbildning och kräver inga som helst fotografiska förkunskaper, men ställer höga krav på ditt engagemang och personliga arbetsdisciplin.

Det som skiljer denna fotokurs från andra är att kursens huvudmål är koncentrerat till att VÅGA fotografera. Vi vill komma nära människor och tränga in i främmande miljöer med kameran. Vi eftersträvar att du gör ett personligt ställningstagande i sitt bildberättande, och sätter bildens innehåll i främsta rummet. Vi utmanar oss ständigt i att våga vara personliga i vårt bildberättande.

Det "fotografiska ögat" tränas via bilddiskussioner, studiebesök och dina egna personliga projekt. Du tilldelas olika uppgifter, som skall lösas på ett personligt och självständigt sätt som redovisas i gruppen, där din handledare och dina klasskamrater kommer med konstruktiv kritik på dina bilder.

Vi går igenom kamerans funktion, film, papper, framkallning och kreativt mörkrumsarbete. Vi arbetar främst med småbildsteknik i svart-vitt, men fotograferar även digitalt och med större kameraformat. Du får både lära dig att hantera och arbeta i svåra ljusförhållanden samt att arbeta med artificiell ljussättning. Vi arbetar även med digital bildbehandling, negativscanning samt olika typer av presentationstekniker, såsom utställningar och bildspel.

Vi tittar närmare på olika, kända och okända, fotografers verk och arbetsätt, åker på aktuella utställningar och lägger mycket tid på att diskutera bild, både våra egna och andras.

Under våren genomför vi en fotoresa till ett av klassen valda resmål. Där tar vi med oss allt vi lärt under året jobbar intensivt med vår fotografi.

Sedan 2013 har vi också en fotokurs på heltid, där du än mer intensivt jobbar vidare med att hitta ditt eget personliga bildspråk. Längre projekt blandas med kortare, alla med ett tydligare syfte att förbereda för ett självständigt skapande inom fotografi efter skolan. Fotolinjen kan fungera som en fortsättning på allmän kurs med fotoinriktning.