Allmän kurs med Högskoleförberedande inriktning

ANSÖK HÄR


Högskoleförberedande inriktning

Vill du....

  • t.ex. bli psykolog, socionom, lärare eller ekonom?
  • få möjlighet att söka i ytterligare en kvotgrupp till högskolan?
  • få ett bra resultat på högskoleprovet?
  • finslipa dina kunskaper och färdigheter inför framtida studier?
  • redan nu bli en framgångsrik student?
  • läsa in kärnämnen och särskilda behörigheter?

Sök då till högskoleförberedande inriktning!

Högskoleprovet
Högskoleprovet utgör en kvotgrupp, en väg att komma in på kurser och program på högskolan. Att göra provet blir allt viktigare och allt mera användbart. Därför kommer vi att arbeta intensivt med att träna inför högskoleprovet. Vi kommer att bearbeta de olika momenten och försöka lära oss "knepen" som gör att man uppnår ett bra resultat.

Studievägar
Vi kommer att titta närmare på hur universitet och högskolor är uppbyggda och jämföra innehåll och upplägg av olika ämnen och program. Vi har kontakt med Lunds universitet, Malmö högskola och Högskolan Kristianstad genom olika informationsdagar, möten med studenter med mera, men också genom direktkontakt med studievägledare.

Vetenskaplighet
Begreppet vetenskaplighet kan vara svårt att närma sig. Därför läser vi och diskuterar något övergripande arbete inom vetenskapsteori och idéhistoria. Genom detta tränar vi också att sammanfatta och diskutera olika texter. Det kommer att ge dig en inblick i hur studier på högskolenivå kan vara upplagda, hur man tänker. Vi kan också ta upp och diskutera aktuella frågor i samhälls- eller kulturdebatten.

Studie- och lästeknik
Genom kursens upplägg, och genom individuell handledning kan du hitta en användbar studieteknik. Den högskoleförberedande inriktningen innehåller också moment som gör att du får en inblick i högskolans arbetssätt: hur man planerar och genomför olika slags skriftliga arbeten och presentationer. Du tränar förmågan att få överblick över det material du ska använda, du tränar olika lästekniker och bearbetningstekniker.

Projektarbete
Större delen av kursen ägnas åt att närma sig högskolans arbetssätt. Främst sker detta genom olika projektarbeten: uppsatser, rapporter och andra redovisningsformer högskolan använder, enskilt eller i grupp. Med hjälp av genomgångar och exempel tränar du ämnesformulering, informationssökning, urval och källkritik och uppsatsformalia, det vill säga hur en korrekt akademisk uppsats ser ut.

Du tränar också att använda ett korrekt och tydligt språk, liksom att referera källor på ett korrekt sätt och att framföra egna åsikter, analyser och slutsatser på ett korrekt och givande sätt. Vi arbetar också med en hemtentauppgift, en allt vanligare examinationsform på högskolan, liksom med vetenskapliga texter på engelska: både att läsa engelsk text och att skriva engelsk text.