Allmän kurs –Studieförberedande (Malmö)

ANSÖK HÄR

Kursen vänder sig till dig som vill bli klar med gymnasiet och söka till vidare studier.

Du får:

  • Hjälp att komma igång med dina studier.
  • Individuell handledning.
  • Träna studieteknik samt förbättra dina kunskaper och färdigheter inför framtida studier.
  • Träna på högskoleprovet.
  • Komplettera dina tidigare validerade utländska betyg.
  • Läsa in gymnasiegemensamma ämnen och särskilda behörigheter. 

Hos oss får du möjlighet att komma igång med dina studier. Vi utgår från dig och dina behov när du går hos oss. Du får läsa in dina gymnasiegemensamma ämnen. Allt i din takt. Vi har goda möjligheter att anpassa studierna efter dig och du har möjlighet att komma igång i lugn och ro.

 Du väljer de ämnen du behöver för att bli behörig till vidare studier och en studieplan upprättas. Ämnen läser du vissa dagar i veckan. De andra dagarna läser du studieförberedande inriktningen och där får du extra tid att utveckla ditt lärande. Vi tränar studieteknik och på de moment som förekommer i högre studier: uppsatsskrivande, seminarier och hemtentor. Vi tränar även på högskoleprovet. Du får handledning för att komma framåt i ditt studerande och du planerar och genomför dina studier i dialog med läraren.

 Vi har också ett sammarbete med Lunds universitet, Malmö Högskola och Kristianstad Högskola genom olika informationsdagar. Du får möjlighet att under kursens gång besöka utbildningar som kan leda dig vidare.

 Kursen är på heltid och läggs upp efter deltagarnas behov och ger dig behörighet till vidare studier inom yrkeshögskola eller universitet.

 Kostnader

 800 kr/termin i materialkostnader.

 Kursen är ett samarbete mellan Fridhems och Skurups folkhögskolor.