Allmän kurs med Studieförberedande inriktning

ANSÖK HÄR

Studieförberedande inriktning

Vill du...
  • Komma igång med dina studier?
  • Förbättra dina kunskaper och färdigheter inför framtida studier?
  • Träna studieteknik?
  • Läsa in gymnasiegemensamma ämnen och särskilda behörigheter?
 
Sök då till studieförberedande inriktning!
 
Var det länge sedan du studerade?
Här får du möjlighet att komma igång med dina studier. Vi utgår från dig och dina behov när du går hos oss. Du får läsa in dina gymnasiegemensamma ämnen, du får träna på studieteknik och att träna på att skriva mindre uppsatser. Allt i din takt. Vi har goda möjligheter att anpassa studierna efter dig och du har möjlighet att komma igång i lugn och ro.
Den studieförberedande inriktningen innebär att du får mer tid att arbeta med de ämnen du behöver för att bli behörig till högre studier. Detta innebär att du får mer handledning för att komma framåt i ditt studerande och att du i hög grad planerar och genomför dina studier i dialog med inriktningsläraren.
 
Läsfokus
Att komma igång med läsning är viktigt utifrån flera aspekter. Vi lägger tid på du ska få träna din läsning både vad gäller akademiska texter och andra texter. Vi har studiecirklar och tränar lästeknik.
 
Uppsats
Vi tränar på uppsatsskrivande och går igenom hur en uppsats är uppbyggd och hur det går till när man ska skriva en. Med hjälp av genomgångar och exempel tränar du ämnesformulering, informationssökning, urval och källkritik samt uppsatsformalia, det vill säga hur en korrekt akademisk uppsats ser ut. Uppsatsen läggs fram vid ett seminarium och då får du även träna din retoriska förmåga.
 
Efter utbildningen
  • Du har möjlighet att söka högskoleförberedande (eller någon annan av våra inriktningar) inriktning som är ännu ett steg mot studier på högre nivå.
  • Du kan söka till utbildningar på universitet och högskola med hjälp av ditt studieomdöme.