Allmän kurs med inriktning Urban odling

ANSÖK HÄR !

Sök allmän kurs med inriktning Urban odling och lär dig att odla grönsaker och andra växter på ett småskaligt sätt i ditt eget hem, att bli mer självförsörjande och att leva att mer hållbart liv. Känn tillfredsställelsen när ett odlingsprojekt blir lyckat och du får skörda och njuta av dina egna läckerheter!

Vill du…

  • komplettera dina gymnasiebetyg och samtidigt lära dig odla småskaligt,
  • fördjupa dina kunskaper och upptäcka nya odlingssätt samtidigt som du lär dig mer om växter, kompostering och naturens kretslopp.
  • Ägna ett läsår att fokusera på småskalig odling i en kreativ miljö tillsammans med andra odlingsintresserade?

Då ska du söka till Fridhems allmänna kurs med inriktning urban odling!

I dessa tider av klimatförändringar och resursslöseri är det fler och fler som på allvar tänker om när det gäller vårt sätt att leva. Många är också de som engagerar sig för att bli en del av de förändringar som behövs för ett hållbart samhälle. Ett litet steg mot en sådan förändring kan vara att odla sina egna grönsaker. Urban odling kan vara allt ifrån en kryddodling i köksfönstret till att odla sallad och tomat på taket av en skyskrapa mitt i en storstad. I takt med att vi människor blir fler räcker inte jordbruksmarken till. Urban odling är därför framtiden! Under kursen kommer du att lägga en grund för att arbeta med småskalig odling och bli en del av denna framtid.

Du behöver inte ha några förkunskaper om odling eller växter, men en nyfikenhet och ett engagemang. Du behöver inte heller ha någon vana av att odla i trädgården eller hemmet, utan kommer att lära dig efterhand. Lär genom att göra! Det du däremot behöver är en vilja att lära dig nya saker och att utveckla din kreativitet. 

Under kursen fokuserar vi på att genomföra odlingsprojekt från planering och sådd till skörd.  Vi börjar med att lära oss grunderna för odling och de olika behov växterna har. Vi kollar också på olika sätt att odla, hur vi ser till att växterna trivs och hur vi får så stor skörd som möjligt.

Vidare gör vi studiebesök för att inspireras av andra odlingar och lära oss mer.

Målet med kursen är att du ska få kunskaper och verktyg som hjälper dig att driva egna odlingsprojekt, och som du kan använda inom både studier och yrkesliv samt som hobbyodlare oavsett vilka val du kommer göra i framtiden.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss!

Kontaktlärare: niklas.hernmo@fridhemsfolkhogskola.se

Biträdande rektor: lars.karlsson@fridhemsfolkhogskola.se

Reception: info@fridhemsfolkhogskola.se