Allmän kurs med inriktning Textilkonst

ANSÖK HÄR !

Sök allmän kurs med inriktning textilkonst och utveckla din kreativa förmåga att skapa och uttrycka dig i textil. Du får under kursens gång prova olika tekniker och material.  Centralt i kursen är den kreativa processen som genomsyras av såväl lekfullhet som mod att prova nytt. Under året produceras ett antal utställningar.

Vill du…

  • komplettera dina gymnasiebetyg och samtidigt utveckla din kreativa förmåga,
  • fördjupa dina kunskaper i textilkonst och upptäcka alla möjligheter som finns med konstformen,
  • ägna ett läsår att fokusera på estetik, hantverksskicklighet och gestaltningsförmåga?

Då ska du söka till Fridhems allmänna kurs med inriktning textilkonst!

Du behöver inte ha några förkunskaper om textilkonst men en nyfikenhet och ett engagemang. Du behöver inte heller ha någon vana av att skapa i textil utan kommer att lära dig efterhand. Lär genom att göra! Det du däremot behöver är en vilja att lära dig nya saker och att utveckla din kreativitet. 

Under kursen fokuserar vi på att gestalta, förmedla budskap och uttrycka tankar och känslor i olika material och med olika tekniker. Områden som behandlas är bland annat färg och form, materiallära och textila tekniker. Vi varvar teori och praktik och samtalen kring ditt och andras skapande är ständigt närvarande.

Vidare gör vi studiebesök för att inspireras av andras skapande men även för att se hur du kan nå ut med sin konst. Du får även möjlighet att sätta in konsten i ett samhällsperspektiv och förstå hur konsten kan göra skillnad på såväl på individ- som samhällsnivå.

Målet med kursen är att du ska få kunskaper och verktyg inom området, utveckla praktisk skicklighet, kritisk och analytisk förmåga samt få en konstnärlig grund att stå på för fortsatta studier inom området textilkonst.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss!

Biträdande rektor: cecilia.hallden@fridhemsfolkhogskola.se

Reception: info@fridhemsfolkhogskola.se

 

Allmänna ämnesstudier
Under skolveckorna ägnas ungefär halva schematiden åt inriktningen och andra halvan åt ämnesstudier. På Fridhems folkhögskola är läsåret indelat i fyra perioder och under varje period läser du ett ämne. I samråd med lärarna väljer du studier antingen i de gymnasiegemensamma ämnena, om du helt eller delvis saknar dessa, eller i de andra kurser vi erbjuder.  

Behörigheter och kompetens - hur väljer man ämnen?
Du läser ämnen och kurser som du saknar godkända gymnasiebehörigheter i, eller behöver repetera. Om du blir antagen gör du upp en definitiv studieplan under startveckan. Kursutbudet på Fridhem är stort och utöver de gymnasiegemensamma ämnena som du behöver för din behörighet, kan du fritt välja de kurser du är intresserad av.

Antagningsintervju
När din ansökan kommit in kommer du att kallas till antagningsintervju på skolan. Då får du träffa lärare, se skolans lokaler och få mer ingående information om kurserna. Du får i en intervju redogöra för dina mål med studierna och diskutera vilka kurser och ämnen som är bäst för dig att läsa. Om du blir antagen fastställs dina ämnesval under introduktionsveckan. Intervjun är ett viktigt tillfälle för dig och oss att se om det här är rätt skola just för dig.

Grundläggande behörighet
För att få grundläggande behörighet att söka högskolestudier måste du ha motsvarande godkänd nivå i samtliga gymnasiegemensamma ämnen och en sammanlagd tid av tre års studier på gymnasienivå. Du kan ha studerat dessa tre åren enbart på folkhögskola eller kombinera tiden på folkhögskola med din tid på gymnasiet. Det går också med två års studier och ett års arbetslivserfarenhet.

Särskilda behörigheter
Många högskoleutbildningar kräver också andra särskilda behörigheter i enskilda ämnen. Flera av dessa ämnen får du om du läser våra behörighetsgivande kurser.

Sammanfattande studieomdöme
Efter fullgjord kurs på minst 30 veckor ges, vid sidan av godkända behörigheter i enskilda ämnen, ett omdöme om deltagarnas studieförmåga, i en skala från ett till fyra. Omdömet är en helhetsbedömning, i vilken ingår kriterier som förmåga till analys och överblick, förbättring av kunskaper och färdigheter samt social kompetens i samarbete med andra. Det är med studieomdömet du konkurrerar om platserna på universitet och högskolor.