Filmarbetarlinjen

ANSÖK HÄR


Filmarbetarlinjen är förberedande för yrkesverksamhet som anställd eller frilansande inom film eller TV-branschen.För att bli antagen till Filmarbetarlinjen krävs att man gått Årskurs 1 på Filmlinjen, Fridhem eller har motsvarande kunskaper från någon likvärdig utbildning.

Starta eget

Vi går igenom olika företagsformer och tittar på de krav som finns både för bildandet och för själva företagandet, registrering, bokföring och olika typer av skatt.

Praktik/Branschkontakter

På filmarbetarlinjen gör man en längre praktikperiod, 1-2 månader, på långfilm eller TV. 
Kursen innehåller föreläsningar/workshops med yrkeserfarna från olika delar av film och TV-branschen. Under utbildningen gör vi ett antal kortare studieresor t ex till Stockholm, där vi bl.a. besöker olika TV-stationer, produktionsbolag och utbildare på film och TV-området. Vi besöker också ett antal filmfestivaler, bl.a. Novemberfestivalen och Göteborgs filmfestival.

Produktionsplanering

Kursdeltagarna arbetar med produktioner för externa beställare och egna projekt. Filmarbetarlinjen har ett ganska fritt upplägg där eleverna har stora möjligheter att förverkliga sina egna idéer och manus till film. En stor del av kursen läggs på praktiskt filmarbete från idé till färdig produktion.

16 mm Filmprojekt

Kursdeltagarna på filmarbetarlinjen gör också ett gemensamt filmprojekt på annat format, t.ex.16 mm. Detta för att få de erfarenheter som krävs i branschen, där man arbetar både med film och video/DV.

Marknadsföring/Distribution

Vi skickar runt och åker med våra egna filmer till olika filmfestivaler. I utbildningen ingår
en översikt över de kanaler som finns i Sverige och internationellt för filmdistribution.
Vi ägnar också en del tid åt produktion av visningskopior, omslag och affischer för vidare
distribution till festivaler och TV-kanaler.

Manusutveckling

Vi ägnar mycket tid åt manusbearbetning och diskussioner om form och innehåll utifrån de
manus som produceras i gruppen.

Undervisning/Arbetsledning

På utbildningen tränas man också på arbetsledning, dels genom att driva sina egna filmprojekt och ta producentansvaret, dels genom att man också undervisar i filmberättande.

3-kamerateknik

Vi gör ett antal trekameraövningar under året.

Postproduktion

På filmarbetarlinjen läggs mer tid på efterarbetet av filmerna och nya programvaror introduceras, bl.a. After effects och Protools.

Finansiering

Vilka kanaler finns det för finansiering av filmproduktion? På utbildningen ges en översikt över de möjligheter som finns till finansiering. I den här delen ingår också ett samarbete med Film i Skåne som ger eleverna ett visst finansiellt stöd till några produktioner. Eleverna får vara med om en pitchning som för några elevers del leder till filmstöd.