Fotolinjen

ANSÖK HÄR


Fotolinjen på Fridhems Folkhögskola vänder sig till dig som vill börja ta ditt fotograferande på allvar eller utvecklas som fotograf. Fokus i utbildningen ligger på att lära sig att driva, finansiera, publicera egna fotografiska projekt och självklart att fotografera!

För att bli antagen till Fotolinjen krävs det att du har grundläggande fotografiska kunskaper samt ett stort engagemang. 
Utbildningen syftar till att du efter ett år ska ha goda möjligheter att driva en egen fotografisk verksamhet eller söka vidare till högre fotografiska utbildningar.

Kursen har ett tydligt fokus på utvecklingen hos dig som fotograf och skräddarsys kring dina behov och dina intressen.

Under höstterminen arbetar vi med ditt personliga bildspråk och utvecklar din kreativa process samt genomför några kortare uppgifter med tydliga kopplingar till branschen. 
Under vårterminen sätter du dina kunskaper och din kreativitet på prov i ett längre fotografiskt projekt och ett antal mindre projekt. Du får öva på att skaffa externa samarbetspartners, söka finansiering, utvecklas som fotografisk berättare och publicera dig själv. Du får lära dig hur man kan driva en egen fotografisk verksamhet. 
Vi gör också en gemensam fotoresa under vårterminen.

Under hela året arbetar du med olika sätt att publicera dig själv. Det kan handla om att trycka tidningar eller böcker, skapa digitala publikationer/bloggar/portfolios eller bygga utställningar. Du kommer också lära dig att sätta ditt eget fotografiska arbete i en fotografisk och samhällelig kontext.

Vi bjuder under året in flera gästföreläsare för att inspirera, hålla i workshops och bidra med specialkunskap. Bland tidigare års gästföreläsare kan nämnas Hannah Modigh, Pieter Ten Hoopen, Martin Bogren, Åsa Sjöström och Thomas H Johnsson.

Under året kommer du också att göra praktik under en period om två veckor varje termin. Praktiken ska i första hand fördjupa din kunskap inom ett visst intressefält. Det är upp till dig som deltagare att hitta en praktikplats som ger dig de erfarenheter du letar efter.

I en relativt liten klass finns det stora möjligheter till individuell handledning kring dina uppgifter och arbeten. En stor del av utbildningen bygger på diskussioner och samtal kring våra egna och andras bilder och arbeten. Samtliga lärare på utbildningen är också verksamma fotografer.

Du har under utbildningen fri tillgång till linjens resurser dygnet runt, ett välutrustat och stort mörkrum, redigeringsdatorer, negativscanners, studioblixtar, kameror etc. Du väljer också själv vilken typ av teknik du vill jobba med under året.

Du har också under utbildningen möjlighet att läsa in gymnasieämnen på vår allmänna kurs parallellt med din fotografiska utbildning. Kursen kan antingen fungera som en fortsättning på Allmän kurs med fotoinriktning eller som en fristående kurs.

Materialkostnader: 3 500 SEK / termin. Denna kostnad täcker bl.a. inköp och underhåll av inventarier, mörkrumskemi och återvinning. Den täcker dock inte vissa förbrukningsmaterial, såsom film, fotopapper/utskriftspapper, studieresor.

Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande.

Internat

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten.

Vi skall tillsammans utvecklas och arbeta intensivt.  Kursdeltagare från olika linjer skall träffas och utbyta erfarenheter, reflektera och skapa projekt tillsammans. Nya konstnärliga innovationer, bygga nätverk och ha kul!

Fridhem är en internatskola för eleverna på de konstnärliga linjerna, foto, film, musik och teater. Detta gäller för samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för att bo utanför skolan . För detta krävs att man har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m. 

Antagning

Arbetsprov:

 • Fem bilder i en serie på ett valfritt tema (digitalt eller utskrifter om max a4) med en kort beskrivning. Max 300 tecken.
 • Personligt brev (max en A4-sida)
 • Betyg och relevanta intyg/rekommendationer

Om du har problem att ladda upp bilder eller betyg med ansökan så kan du skicka in dessa via e-post eller post till Fridhems folkhögskola, Box 123, 26822 Svalöv

Obs! För interna sökande från innevarande år på allmän kurs med fotoinriktning krävs endast personligt brev med kompletterande intervju.

Detta förväntas av dig:

 • Grundläggande teknisk kunskap (slutare, bländare, exponering, digital bildbehandling) är ett krav.
 • God förmåga att ”läsa” bild. Teoretisera och tematisera bild.
 • Engagemang, driv, större mål med utbildningen än att bara ”testa på”.
 • God förmåga att driva längre projekt och jobba på egen hand, ta egna initiativ.
 • Färdig med gymnasiet, alternativt redo att läsa upp ett eller två ämnen.
 • Boende på skolan prioriteras.

Kriterier för antagning

 • Förmåga att förmedla en bildberättelse på ett personligt och eget sätt.
 • Den sökande uppvisar en medvetenhet kring sitt bildspråk och uttryck.
 • Konstnärlig förmåga.
 • Teknisk kunskap.