Fridhems Musiklabb

ANSÖK HÄR !

Hösten 2018 start vi en ny musikutbildning på Fridhem. Fridhems Musiklabb är en ettårig utbildning som vänder sig till dig som brinner för musik och vill utveckla din individuella musikaliska röst. Utbildningen riktar inte in sig på en viss genre eller vissa instrument utan utgår från musik som ett fritt konstnärligt uttryck som kan ta sig många olika former.  

En stor del av undervisningen sker i projekt eller gruppform och utgår från de deltagare som går på linjen för tillfället. Tillsammans med andra deltagare jobbar vi med den kreativa processen och projektskapande, hur man formar ett projekt från idé till färdigt resultat.

Du som söker är öppen och nyfiken och har en tanke om vad du vill utveckla musikaliskt. Du kanske sjunger, spelar ett eller flera instrument, skriver egen musik eller sysslar med elektronica. Oberoende av din musikaliska bakgrund så är det centrala i utbildningen ditt uttryck och det du vill förmedla med din musik.

Målet med utbildningen är att under prestigelösa former utveckla din musikaliska kunskap, din kreativitet och hitta dina drivkrafter. 

Innehåll

Kreativitet

Flow, övningar och förhållningssätt som går ut på att bejaka idéer och komma bort från tankar om vad som är rätt och fel. 

Improvisation

Vi utgår från att hitta en lekfull och lustfylld ingång till improvisation och olika förhållningssätt som, fria flöden och fri improvisation, improvisation som utgår från sound och frekvens eller i förhållande till form och ackord.

Komposition

Fokus på att skriva och den kreativa processen. Kreativ verkstad-komposition och musikskapande i olika kontext som media, film, teater m.m.

Rytm

Fokus på den kroppsliga upplevelsen, att vara avslappnad och hitta ett rytmiskt flöde.

Rytmisk komposition och improvisation. 

Teori/Gehör

Fokus på teori- och harmonikövningar direkt kopplade till instrumentövningar.

Praktiskt gehör, gehörsundervisning med instrumentet, nära kopplat till improvisation.

Skapa och driva projekt

Projekt i olika form från korta projekt med strikta ramar till längre projekt med stor egen frihet. Samarbeten med de andra kulturlinjerna där musik möter foto, film och teater. 

Entreprenöriella kompetenser

  • Processkunskap om den konstnärliga processen, att bli sin egen coach och driva den egna utvecklingen.
  • Kunskap om att strukturera sin tid, sitt övande, komponerande m.m.
  • Att skriva om och beskriva din musik och dina projekt i olika sammanhang.
  • Marknadsföring, söka bidrag.

 

Lärare

Emeli EK kommer att vara kontaktlärare för Fridhems Musiklabb. 

Ansökan

Sista ansökningsdag 17 mars 2019. (ansökan ska vara skolan tillhanda denna dag)

 Du kommer att kallas till provdag, exakt tid får du när du skickat in din ansökan. Du får mer information om skolan, Fridhems Musiklabb och bidragsmöjligheter när du blivit antagen till skolan.

Inträdesprov 24-25 april 2019

Inför inträdesprovet tar vi ut en avgift på 250kr som täcker kost och logi. Med reservation för ändringar.

Ansökan gör du digitalt på vår hemsida.

  • Bifoga ett videoklipp på 5-10 min där du spelar/framför musik.
  • Bifoga ett personligt brev på max 2000 tecken. I brevet bör framgå vem du är, vad som intresserar dig musikaliskt, varför du vill gå Musiklabbet på Fridhem och vad du kan bidra med till gruppen.

 Du som kallas till inträdesprov får under en heldag utföra tre prover och en intervju.

  • Du får spela upp/framföra din musik inför en jury. Max 15 min.  
  • Du får göra ett rytmikprov och ett praktiskt gehörsprov
  • Intervju

Fakta

Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni. Du måste vara minst 18 år och ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20.

Fridhems Musiklabb är 1-årig och har plats för 18-20 studerande.

Skolan har internat med enkelrum, men det finns också möjlighet att dela rum.

Du har tillgång till ensemble- och övningsrum, inspelningsstudio, musikdatorer, bibliotek, datorer med internet och annan musikutrustning såväl dagtid som kvällstid och helger.

Internat

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten.
Vi skall tillsammans utvecklas och arbeta intensivt.  Kursdeltagare från olika linjer skall träffas och utbyta erfarenheter, reflektera och skapa projekt tillsammans. Nya konstnärliga innovationer, bygga nätverk och ha kul!

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet. Framförallt för de konstnärliga linjerna, foto, film, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet. Då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m. 

Vi hoppas att du skall trivas på internatet!