Fridhems Scenkonststudio i Malmö

ANSÖK HÄR !

Fridhems Scenkonststudio är en förberedande ettårig utbildning som vill öka den kulturella mångfalden på de svenska scenerna. Den vänder sig till dig som är intresserad av skådespeleri, med liten eller ingen erfarenhet, och som vill utforska konstnären i dig.

Under utbildningsåret arbetar vi med bland annat skådespeleri, dans/rörelse, storytelling, performance, sång, forumteater och skrivande/spoken word.

Syftet med utbildningen är att du som deltagare ska finna ditt egna, unika uttryck samt att uppleva andras så att en integration kan ske på flera plan.

Den ska ge verktyg inom scenkonstområdet så att du som deltagare kan göra medvetna konstnärliga val och för att skapa vägar för kommunikation.

Fakta

Fridhems Scenkonststudio är en ettårig utbildning. Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni och bedrivs på heltid i Malmö. Den har plats för 18-20 studerande och är kostnadsfri.

Du måste vara minst 18 år och ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Studierna är studiemedelsberättigande när du fyllt 20.

Ansökan

Sista ansökningsdag är måndagen den 13:e maj (ansökan ska vara skolan tillhanda denna dag).

Inträdesprov 20-21 maj

1) Du kommer att kallas till inträdesprov. Mer info och exakt dag och tid får du när du skickat in din ansökan. Du behöver inte förbereda något. Inträdesprovet består av en workshop + en intervju. Räkna med att det tar hela dagen.

2) Du får mer information om utbildningen och bidragsmöjligheter när du blivit antagen till skolan.