Ingrip! - Praktisk träning i civilkurage & jämlikhet!

ANSÖK HÄR !

Det är med stolthet och glädje vi presenterar en ny spännande utbildning på Fridhems folkhögskola! I maj 2018 kommer vi, i samarbete med organisationen Vardagens civilkurage, starta kursen Ingrip! -  Praktisk träning i civilkurage & jämlikhet!

Efterhöstens flera olika #Metoo-kampanjer råder inga tvivel om att det finns utbredda samhällsproblem som rör oss alla. Vittnesmålen vi hört är resultatet av förtryckande beteenden, normer, och strukturer som tar sig i uttryck i form av rasism, sexism, sexuella trakasserier, härskartekniker och så vidare. Efter höstens kampanjer har det hållits manifestationer, skrivits artiklar och debatterats. Fridhems folkhögskola och Vardagens civilkurage tycker att vi nu behöver gå från ord till handling. Vi behöver vi agera och praktiskt påbörja den förändring som vi talar om att vi vill ha.

Detta gör vi i utbildningen Ingrip! -  Praktisk träning i civilkurage & jämlikhet!

Utbildningen

Organisationen Vardagens civilkurage har sedan 2015 jobbat med praktisk civilkurageträning. Under tre års tränande och experimenterande har Vardagens civilkurage utvecklat en egen ickevåldsbaserad träningsmetod i civilkurage. En metod där deltagarna praktiskt övar och finslipar olika typer av tekniker i hur en kan ingripa mot förtryckande normer, strukturer och beteenden och istället skapa samhällen med mer jämlikhet och demokrati.

I denna 4 veckor långa utbildning kommer deltagarna själva träna på att ingripa i situationer där det pågår olika typer av förtryck och orättvisor. Deltagarna kommer också att genomgå Vardagens civilkurages utbildning för framtida civilkuragetränare. Detta innebär att deltagarna, efter avslutad utbildning, själva kommer kunna planera och genomföra praktisk civilkurageträning på olika teman.

Utbildningen värvar praktik och teori. Vi djupdyker i teori kring samhällsförändring, performativa och instrumentella ingripandetekniker, feministiska mötestekniker och ickevåld.

Kursen kommer att hållas i Vardagens Civilkurages lokaler i Malmö. En del av den  praktiska träningen kommer att ske i samarbete med kulturlinjerna på Fridhems Folkhögskola i Svalöv.

 

Utbildningens innehåll

 • Ingripa i förtryckande, orättvisa och ojämlika situationer.
  • Att ingripa mot härskartekniker

  • Att ingripa mot rasism

  • Att ingripa mot homo-, trans- och bifobi

  • Att ingripa mot sexism

  • Att ingripa mot sexuella trakasserier

 • Proaktiva ingripanden - Tekniker för att ingripa innan ett förtryck uppstått.

 • Feministiska & jämlika mötestekniker

  • Att fördela makt och ansvar

  • Effektivare och jämlikare arbetsgrupper och möten

 • Träning för framtida civilkuragetränare
  • Att uppfinna och planera civilkurageövningar

  • Att skapa och underlätta rollspel

  • Att skapa och underlätta dialogövningar

  • Att analysera rollspel & dialogövningar

  • Praktik i Vardagens civilkurages Dojo

 • Teori och diskussionsforum

  • Teorier kring makt

  • Ickevåldsbaserade förändringsmetoder

  • Rekursiv

  • Performativ & instrumentell

 

Vem är denna utbildning för?

Vi söker dig som på ett konkret och praktiskt sätt vill skapa mer jämlika och demokratiska samhällen. Dig som vill ha verktyg och metoder för att ingripa och stoppa förtryck samtidigt som du är med och skapar det samhälle du vill ha! Du tror att det är möjligt att åstadkomma förändring på gräsrotsnivå och ser vikten av att fler ingriper i sina vardagar.


Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning har du kunskap och färdigheter för att uppfinna, planera och genomföra praktisk civilkurageträning på arbetsplatser, i ideella organisationer, i skolor osv. Utbildningen kan också ses som en kompetenshöjande vidareutbildning som kompletterar andra tidigare utbildningar. Du kan alltså, på din egen arbetsplats i en yrkesroll du redan har, bli en ledande nyckelperson i ett praktiskt jämlikhetsarbete. Efter avslutad utbildning är du också certifierad civilkuragetränare och kan i organisationen Vardagens civilkurage både hålla i civilkurageträning, och ta del av organisationens vidareutbildningar.

Lärare

Frida Ekerlund och Jens Molander, som 2015 startade Vardagens civilkurage och 2018 skrivit metodhandboken Ingrip!, är utbildningsansvariga och kommer hålla i utbildningen.

 

Ansökan

Sista ansökningsdag är 6 april (ansökan ska vara skolan tillhanda denna dag)
Antagning sker löpande och ansökan sker i två steg. Steg 1 görs digitalt på Fridhem folkhögskolas hemsida.


Steg 1: Personligt brev som innehåller följande:

 • Namn, ålder och bostadsort

 • Motivering varför du vill gå utbildningen, ca. 1 A4

 • Tidigare erfarenhet kring aktivism, ideella arbeten, föreningsarbete

 • Erfarenhet kring ickevåld

Steg 2: Telefonintervju (sker löpande, senast i vecka 15)

Fakta

Undervisningen pågår från 7 maj till 1 juni.
Du måste vara minst 18 år och ha genomgått årskurs 9 i grundskolan.
Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20.

 

Mer information & kontakt

För mer information om Vardagens civilkurage se länkarna nedan. Har du frågor som rör utbildningen, kontakta Jens Molander på mail: jens@vardagenscivilkurage.se

 

www.vardagenscivilkurage.se

www.facebook.com/vardagenscivilkurage

www.fridhem.fhsk.se