Jazzmusikerlinjen

ANSÖK HÄR !


Om Jazzmusikerlinjen

Jazzmusikerlinjen är förberedande för yrkesverksamhet som improvisations och jazzmusiker. Behörighetskravet är 3-årig gymnasieutbildning samt ett år på Fridhems Folkhögskolas Jazzlinje eller motsvarande kunskaper. Musikerlinjen ger möjlighet till (CSN) studiemedel på högskolenivå.

På Jazzmusikerlinjen har du möjlighet att under 1 år fördjupa och bredda dina kunskaper inom jazz och annan improvisationsbaserad musik. Förutom spel i olika ensemblesituationer erbjuds möjligheter till att studera komposition, arrangering, och inspelning i studio.

På folkhögskolan möts personer med vitt skilda bakgrunder och behov. Vi försöker skapa en så bra lärandemiljö som möjligt. Av dig som studerar på Kulturlinjerna förväntar vi oss att du tar ansvar för dina studier, driver din egen utveckling, slutför uppgifter och är villig att samarbeta med andra.

Kursen innehåller en fördjupning inom följande områden. 

Marknadsföring

Hur du sköter kontakten med media och arrangörer. Information om olika kulturinstitutioner.

Turnéplanering

Hur du förbereder en turné när det gäller bokning, ekonomi, kontraktshantering, resor, m.m.

Repertoarutveckling

Undervisning i komposition och arrangering. Kontinuerlig undervisning i ensemblespel och instrumentalundervisning. Scenisk framställning.

Musikerns roll i samhället

Vad har musiken för betydelse i dagens samhälle? Hur når vi ut till publiken? Kursen erbjuder föreläsningar av yrkeserfarna musiker från olika delar av musiklivet.

Gruppledning

Du får arbeta fram en egen repertoar som redovisas i konsertform. Projektet innehåller planering, arrangering anpassad till gruppens konstellation, leda repetitioner samt genomföra en konsert.

Produktion av demomaterial

Repetition, inspelning, mixning och mastring av egen arrangerad musik i skolans studio.
En text som beskriver projektet.

Starta eget kurs

Kurs för egenföretagare som kulturarbetare.

 

Övriga ämnen som ingår är:

Improvisation

Ensemblespel med fokus på improvisationsdelen. Vi arbetar med fria improvisationer, blues, jazzstandards, bebop samt modernare originalkompositioner.

Projektspel

Här får du tillsammans med andra möjlighet att leda egna musikaliska projekt. Projekten är indelade i 5-veckors perioder och efter varje redovisning byter vi gruppkonstellation.

Varje period avslutas med en konsert.

Fritt valbara kurser

Här finns det möjlighet att välja kortare kurser i olika ämnen.

Teoretiska ämnen såsom musikteori, arrangering, storbandarrangering, jazzkomposition, improvisationsteori eller ytterligare fördjupning i gehör.

Bland de mer praktiska ämnena finns ensemblespel med fokus på specifika musikaliska moment eller med inriktning på en speciell musiker eller kompositör. Musikfilosofikurs som ett forum för att ventilera tankar och reflektera över musik.

Instrumentalundervisning

Du får individuell undervisning på ditt huvudinstrument.

Teori

Funktions- och steganalys samt specifik sökningsteori.

Gehör

Träning i ackordlyssning, rytm/melodidiktat, skalor och intervall.

Metrik

Grundläggande träning i rytm- och pulskänsla, en grundlig genomgång av vanligt förekommande rytmer inom jazz och modern improvisationsmusik samt en fördjupning av polyrytmer udda taktarter och metriska modulationer.

Inspelningsteknik

Skolan har en egen studio där du kan göra egna inspelningar. Du får undervisning i inspelningsteknik, mixning, mastring, liveljud och live-streaming. Du har tillgång till studion dygnet runt.

Jazzlinjen gör en inspelning och spelar in en musikvideo varje läsår.

Sångensemble

För dig som har sång som huvudinstrument finns det en sångensemble där du får träna stämsång, scenisk framställning, röstvård och röstimprovisation och att hitta en gemensam klang.

Konserter/ Turné

Under läsåret arbetar vi med olika konsertprojekt. Flera av dessa sker i samarbete med skolans andra kulturlinjer i form av skolkonserter. Läsåret avlutas med en Sverigeturné.

Projektveckor

Under året har vi ett flertal projektveckor istället för ordinarie undervisning. En sådan vecka kan t.ex. innehålla inspelning av cd, fokusera på solo-, duo- och triospel i udda sättningar eller bestå av samarbeten med övriga kulturlinjer som film-, foto- och teaterlinjen.

Samarbete med teaterlinjen

Tillsammans med deltagare från teaterlinjen arbetar vi med drömimprovisation som går ut på att improvisera fram publikens drömmar. Uppspel sker på skolor. I ett annat gemensamt projekt arbetar vi fram en musikteaterföreställning tillsammans med alla teaterdeltagare.

Gästlärare

Vi får besök av både svenska och utländska gäster som håller workshops. Skolan är medlem i IASJ (International Association of Schools of Jazz) http://www.iasj.com/en/, som årligen organiserar utbyten för studenter och gästföreläsare. Vi skickar varje år en deltagarpresentant till mötet.

Som gäster har vi bl.a haft, Ingrid Jensen, Gilad Hekselman, Jonathan Kreisberg, Kristin Korb, Jeff Ballard, Marylin Mazur Steve Swallow, David Liebman Jerry Bergonzi, Django Bates, Lindha Kallerdahl, Joey Calderazzo, Lina Nyberg, Jonas Knutsson, Joakim Milder, Elin Larsson, Bobo Stenson, Fredrik Ljungqvist, Josefine Lindstrand, Mattias Windemo, Lena Willemark, Lars Jansson, Lee Konitz m.fl

Kvällscaféer

Varje vecka anordnar de olika linjerna på skolan cafékvällar och redovisar pågående arbeten, ibland i samarbete med andra linjer.

Lärare

Kontaktlärare för Jazzmusikerlinjen är:
Fanny Gunnarsson
fanny.gunnarsson@fridhemsfolkhogskola.se
Jan Karlsson
jan.karlsson@fridhemsfolkhogskola.se

Karolina Almgren Sax, ensemble, arrangering, komposition                          
Sofia Chanfreau Inspelningsteknik
Peter Dahlgren Trombon
Emma Denward Sång, sångensemble, EL-Art
Loïc Dequidt Ensemble
Fanny Gunnarsson   Kontaktlärare, teori, ensemble
Magnus Hjorth Piano, improvisation för sångare, komposition                                          
Jan Karlsson Kontaktlärare, bas, gehör, ensemble
Snorre Kirk Trummor
Elias Källvik Gitarr
Mårten Lundgren Trumpet
Anders Vestergård Biträdande rektor, metrik, forum
Kathrine Windfeld Ensemble och storband
Michala Østergaard-Nielsen    Ensemble


Ansökan

Ansökan för läsår 2020-2021 är avslutad. 
Vi öppnar ansökningarna för läsåret 2021-2022 i december 2021.

Sista ansökningsdag i mars 2021

Du kommer att kallas till ett uppspelsprov/praktiskt gehörsprov. Exakt vilken dag och tid får du när du skickat in din ansökan. 

Inträdesprov april 2021

1) Uppspelsprov på ditt huvudinstrument eller sång där du blir ackompanjerad av elever från Jazzlinjen.

 • Du ska spela upp två stycken låtar. En av de obligatoriska låtarna och en låt som du valt själv och bifogat som pdf i din ansökan. 
 • Om du söker på mer än ett instrument eller sång så måste du göra separata uppspel inför olika juryer. 
 • Provet tar ca 15 minuter. 
 • Kriterier för antagning kan du läsa lite längre ner på sidan.

2) Praktiskt gehörsprov

 • Du får lära dig en låt på gehör tillsammans med andra sökanden till jazzlinjen. 
 • Instuderingen sker på ditt instrument, som trummis spelar du endast rytmen.
 • Du får improvisera över en given ackordsföljd och form.

Inför inträdesprovet tar vi ut en avgift på 300kr som täcker kost och logi. Med reservation för ändringar. 
Du får mer information om skolan, Jazzlinjen och bidragsmöjligheter när du blivit antagen till skolan.

Sökningarna samkörs med Skurups Folkhögskolas Jazzlinje. Det kommer att gå bussar från Svalöv och Skurup som gör det möjligt att söka båda utbildningarna i samma vecka.

 

Kriterier för antagning till Jazzmusikerlinjen

Vi bedömer den sökandes instrumentala färdigheter och förmåga att uttrycka sig musikaliskt. Vi bedömer förmågan att kunna kommunicera med sina medmusiker på ett tydligt och ödmjukt sätt. Vi ser också till gruppens sammansättning utifrån jämställdhet och mångfald samt den sökandes förmåga att ta ansvar för sina studier och arbetet i skolan.

 • Musikalitet
  Den sökande bedöms i förmågan att omsätta konstnärlig tanke till musikaliskt uttryck, att förmedla exempelvis en känsla eller ett budskap med musiken.
 • Personlighet
  Här bedöms den sökandes personliga uttryck, förmågan att tolka musiken och förmedla sin musikaliska personlighet.
 • Utvecklingspotential
  Med utgångspunkt från kvaliteter som den sökande uppvisat under provet kan juryn uppskatta dennes förmodade individuella förutsättningar och utvecklingspotential. Här spelar exempelvis talang, musikalisk mognad, antal år med instrumentet och ev. tidigare utbildning in. 
 • Sound
  Den sökande förväntas vara medveten om sitt sound såväl volymmässigt som klangligt.
 • Språk
  Den sökande bör ha kännedom om det tonspråk som generellt används i jazzgenren och bedöms i förmågan att kunna improvisera över jazzharmonik.
 • Time - solo, komp
  Här bedöms den sökandes förmåga att frasera rytmiskt och melodiskt i sitt solospel. För den som söker på något av kompinstrumenten bedöms också förmågan att kommunicera rytmiskt med resten av kompet.
 • Kommunikationsförmåga
  I provet bedöms den sökande i sitt sätt att vara närvarande och ta aktiv del i skapandet av musiken samt den sökandes förmåga att kommunicera med sina medmusiker. 
 • Instrumentalteknisk nivå
  Vad som avses med tekniska färdigheter och hur dessa ska bedömas är upp till juryn. Varje jury har huvudläraren på respektive instrumentet som juryordförande.

 

Fakta

Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni.
Du måste vara minst 18 år och ha genomgått årskurs 9 i grundskolan.
Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20.

Jazzlinjen är 2 årig.
Årskurs 2 har en gren som heter Musikerlinjen dit man kan söka om man gått årskurs 1 på Jazzlinjen eller har motsvarande kunskaper från annan likvärdig utbildning. Jazzmusikerlinjen är en ettårig utbildning.
Jazzlinjen åk 1&2 samt Jazzmusikerlinjen har totalt 47 elever.
Normalt antas 18-25 kursdeltagare varje år på Jazz- och jazzmusikerlinjen.

Skolan har internat med enkelrum, men det finns också möjlighet att dela rum.

Du har tillgång till ensemble- och övningsrum, inspelningsstudio, musikdatorer, bibliotek, datorer med internet och annan musikutrustning såväl dagtid som kvällstid och helger.

Internat

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten.
Vi skall tillsammans utvecklas och arbeta intensivt.  Kursdeltagare från olika linjer skall träffas och utbyta erfarenheter, reflektera och skapa projekt tillsammans. Nya konstnärliga innovationer, bygga nätverk och ha kul!

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet. Framförallt för de konstnärliga linjerna, foto, film, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet. Då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m. 

Vi hoppas att du skall trivas på internatet!