Musiklinjen

ANSÖK HÄR


Årets sökningslåtar finns längst ner på sidan. Övrig information om proven kommer med kallelsen.

 

Inriktningen är improvisationsbaserad musik inom afroamerikansk musiktradition. Du bör ha goda förkunskaper och gärna ha erfarenhet av att spela i grupp. På musiklinjen har du möjlighet att under två år fördjupa och bredda dina kunskaper inom jazz och annan improvisationsbaserad musik. Förutom spel i olika ensemblesituationer erbjuds möjligheter till att studera komposition, arrangering, och inspelning i studio. Flera projekt avslutas med redovisning i form av offentliga konserter. Det ingår också att planera och genomföra turnéer.

Vi har en inspelningsstudio som du kan använda för egna inspelningar. Vi har fem fullt utrustade ensemblerum varav tre med flyglar.

Improvisation

I ämnet improvisation är undervisningsformen ensemblespel med fokus på improvisationsdelen. Vi arbetar med fria improvisationer, blues, jazzstandards, bebop samt modernare originalkompositioner.

Projektspel

Här får eleverna tillsammans möjlighet att leda ett eget musikaliskt projekt. Projekten är indelade i 5-veckors perioder och efter varje redovisning byter vi gruppkonstellation.

Projekten avslutas med konsert.

Instrumentalundervisning

Du får individuell undervisning på ditt huvudinstrument.

Gehör

Träning i ackordlyssning, rytm/melodidiktat, skalor och intervall.

Kurser där du kan välja inriktning.

Här finns det möjlighet att välja kortare kurser i olika ämnen.

Teoretiska ämnen såsom musikteori, arrangering, storbandarrangering, jazzkomposition, improvisationsteori eller ytterligare fördjupning i gehör.

Bland de mer praktiska ämnena finns metrisk modulation, ensemblespel med fokus på udda taktarter, praktiskt gehör samt ensembler med inriktning på en speciell musiker eller kompositör. Musikfilosofikurs som ett forum för att ventilera tankar och reflektera över musik.

Det finns möjlighet till viss undervisning i bi-piano om du inte har piano som huvudinstrument.

Metrik

Ämnet omfattar grundlig genomgång av vanligt förekommande rytmer inom jazz och modern improvisationsmusik samt en fördjupning av polyrytmer udda taktarter och metriska modulationer.

Inspelningsteknik

Skolan har en egen studio där du kan göra egna inspelningar.

Du får undervisning i inspelningsteknik, mixning. Du har tillgång till studion dygnet runt.

Musiklinjen gör en cd varje läsår.

Sångensemble

För dig som har sång som huvudinstrument finns det en sångensemble där du får träna stämsång, scenisk framställning, röstvård och sångimprovisation.

Gästlärare

Vi får besök av både svenska och utländska gäster som håller workshops. Skolan är medlem i IASJ (International Association of Schools of Jazz), som årligen organiserar utbyten för studenter och gästföreläsare. Vi skickar varje år en elevrepresentant till mötet.

Som gäster har vi bl.a haft, Ingrid Jensen, Gilad Hekselman, Jonathan Kreisberg, Kristin Korb, Jeff Ballard, Marylin Mazur Steve Swallow, David Liebman Jerry Bergonzi, Django Bates, Lindha Kallerdahl, Joey Calderazzo, Lina Nyberg, Jonas Knutsson, Joakim Milder, Elin Larsson, Bobo Stenson, Fredrik Ljungqvist, Josefine Lindstrand, Mattias Windemo, Lena Willemark, Lars Jansson, Lee Konitz m.fl

Konserter, turné

Under läsåret arbetar vi med olika konsertprojekt. Flera av dessa sker i samarbete med skolans andra kulturlinjer, såsom körvecka och skolkonserter. Läsåret avlutas med en Sverigeturné.

Specialveckor

Under året har vi ett flertal specialveckor istället för ordinarie undervisning. En sådan vecka kan t.ex. innehålla inspelning av cd, triospel  eller olika samarbeten med andra kulturlinjer. 

Kvällscaféer

Varje vecka anordnar de olika linjernas elever cafékvällar.

Ettårig musikerlinje

Musikerlinjen är förberedande för yrkesverksamhet inom den afroamerikanska musiken. Behörighetskravet är 3 årig gymnasieutbildning samt ett år på Fridhems folkhögskolas musiklinje eller motsvarande kunskaper. Kursen innehåller en fördjupning inom följande områden:

Marknadsföring

Hur du sköter kontakten med media och arrangörer. Information om olika kulturinstitutioner.

Turnéplanering

Hur du förbereder en turné när det gäller bokning, ekonomi, kontraktshantering, resor, m.m.

Repertoarutveckling

Undervisning i komposition och arrangering. Kontinuerlig undervisning i ensemblespel och instrumentalundervisning. Scenisk framställning.

Musikerns roll i samhället

Vad har musiken för betydelse i dagens samhälle? Hur når vi ut till publiken? Kursen erbjuder föreläsningar av yrkeserfarna musiker från olika delar av musiklivet.

Ljudteknik

Undervisning i ljudteknik vid studioinspelning och liveframträdande.

Praktik

Kursen innehåller en praktikperiod Musikerlinjen ger möjlighet till (CSN) studiemedel på högskolenivå.

Lärare

Jan Karlsson Kontaktlärare, bas, gehör, ensemble
Anders Vestergård                Kontaktlärare, trummor, metrik, ensemble
Emma Denward Sång, sångensemble
Loíc Dequidt Piano, ensemble
Olle Grane Inspelningsteknik
Fanny Gunnarsson Teori, Ensemble
Magnus Hjorth Ensemble
Cennet Jönsson Sax, ensemble
Mårten Lundgren Trumpet
Kathrine Windfeld Arrangering, komposition, ensemble
Ola Åkerman Trombon


För dig som söker till Musiklinjen gäller:

Sista ansökningsdag 3 april. (ansökan ska vara skolan tillhanda denna dag)

Du kommer att kallas till ett uppspelsprov. Exakt dag och tid får du när du skickat in din ansökan. 

Antagningsprovet består i ett uppspelsprov på ditt huvudinstrument eller sång. Du blir ackompanjerad av elever från musiklinjen. 

Du ska spela upp två stycken låtar. En av de obligatoriska låtarna och en låt som du valt själv och bifogat som pdf i din ansökan. Provet tar ca 15 minuter. Om du söker på mer än ett instrument eller sång så måste du göra separata uppspel inför olika juryer. Kriterier för antagning kan du läsa lite längre ner på sidan.

  • Du får mer information om skolan, musiklinjen och bidragsmöjligheter när du blivit antagen till skolan. 
  • Inför inträdesprovet tar vi ut en avgift på 225 kr som täcker kost och logi. Med reservation för ändringar. 
  • Antagningsprovprov 2017: 19-20 april

 

Fakta

Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni.

Du måste vara minst 18 år och ha genomgått årskurs 9 i grundskolan.

Musiklinjen är 2 årig.

Årskurs 2 har en gren som heter Musikerlinjen dit man kan söka om man gått årskurs 1 på Musiklinjen eller har motsvarande kunskaper från annan likvärdig utbildning. Musikerlinjen är en ettårig utbildning.

Musiklinjen åk 1&2 samt Musikerlinjen har totalt 47 elever.

Normalt antas 18-25 kursdeltagare varje år på musiklinjen.

Skolan har internat med enkelrum, men det finns också möjlighet att dela rum.

Du har tillgång till övningsrum, inspelningsstudio, musikdatorer, bibliotek, datorer med internet och annan musikutrustning såväl dagtid som kvällstid och helger.

 

Kriterier för antagning till Musiklinjen

Vi bedömer den sökandes instrumentala färdigheter och förmåga att uttrycka sig musikaliskt. De sökande förväntas ha erfarenhet i ensemblespel samt förmåga att kunna kommunicera med sina medmusiker på ett tydligt och ödmjukt sätt. Vi ser också på den sökandes förmåga att ta ansvar för sina studier och arbetet i skolan.

 Sound

 Den sökande förväntas vara medveten om sitt sound såväl volymmässigt som klangligt.

 Språk

 Den sökande bör ha kännedom om det tonspråk som generellt används i jazzgenren och bedöms i förmågan att kunna improvisera över jazzharmonik.

 Time - solo, komp

 Här bedöms den sökandes förmåga att frasera rytmiskt och melodiskt i sitt solospel. För den som söker på något av kompinstrumenten bedöms också förmågan att kommunicera rytmiskt med resten av kompet.

 Kommunikationsförmåga

 Den sökande bör vara van vid att spela ihop med andra. I provet bedöms den sökande i sitt sätt att vara närvarande och ta aktiv del i skapandet av musiken samt den sökandes förmåga att kommunicera med sina medmusiker. 

 Instrumentalteknisk nivå

Vad som avses med tekniska färdigheter och hur dessa ska bedömas är upp till juryn. Varje jury har huvudläraren på respektive instrumentet som juryordförande.

 Personlighet

Här bedöms den sökande i förmågan att tolka melodi och förmedla sin musikaliska personlighet på såväl obligatoriskt som självvalt låtmaterial.

 Musikaliskt

 Den sökande bedöms i förmågan att omsätta konstnärlig tanke till musikaliskt uttryck - att förmedla exempelvis en känsla eller ett budskap med musiken.

 Utvecklingspotential

 Med utgångspunkt från kvaliteter som den sökande uppvisat under provet kan juryn uppskatta dennes förmodade utvecklingspotential. Här spelar exempelvis talang, musikalisk mognad, antal år med instrumentet och ev. tidigare utbildning in.

 

 Internat

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten.

 

Vi skall tillsammans utvecklas och arbeta intensivt.  Kursdeltagare från olika linjer skall träffas och utbyta erfarenheter, reflektera och skapa projekt tillsammans. Nya konstnärliga innovationer, bygga nätverk och ha kul!

 

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet. Framförallt för de konstnärliga linjerna, specialkurserna foto, film, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet. Då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m. 

 

Vi hoppas att du skall trivas på internatet.

Instrumentalist Autumn Leaves
Ladda ner fil

Instrumentalist Doxy
Ladda ner fil

Instrumentalist Footprints
Ladda ner fil

Instrumentalist Softly as in the Morning Sunrise
Ladda ner fil

Instrumentalist Sonnymoon for two
Ladda ner fil

Instrumentalist Twillight World
Ladda ner fil

Instrumentalist Williow Weep For Me 1
Ladda ner fil

Sang What a Difference A Day Made
Ladda ner fil

Sang Dindi
Ladda ner fil

Sang Williow Weep For Me
Ladda ner fil

Sang Visa fran Utanmyra
Ladda ner fil