Projekttermin på Fotolinjen

Projekttermin på Fridhems Fotolinje!
 
Är du redo att ta ditt fotografi ett steg längre? Fridhems Fotolinje tar nu emot ansökningar för en projekttermin i fotografi under vårterminen 2018. Under terminen kommer du att tillsammans med Fotolinjen genomföra dina egna fotografiska projekt, ha tillgång till både kameror, datorsalar och ett välutrustat mörkrum dygnet runt och utveckla ditt fotografiska berättande. 
Kortare projekt i början av terminen följs upp av ett längre examensprojekt som ska resultera i en bokdummy och en examensutställning.
I maj gör vi dessutom en gemensam fotoresa, till ett gemensamt valt resmål.
På Fridhems Folkhögskola bor du i en klassisk kreativ folkhögskolemiljö tillsammans med deltagare på skolans andra kreativa utbildningar, film, teater, musik och allmän kurs.
 

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten.

Vi skall tillsammans utvecklas och arbeta intensivt.  Kursdeltagare från olika linjer skall träffas och utbyta erfarenheter, reflektera och skapa projekt tillsammans. Nya konstnärliga innovationer, bygga nätverk och ha kul!

Fridhem är en internatskola för eleverna på de konstnärliga linjerna, foto, film, musik och teater. Detta gäller för samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för att bo utanför skolan . För detta krävs att man har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m. 

 
Ansök med 5 valfria bilder och ett personligt brev senast den 30:e november på Fridhems hemsida.
Sökande kallas till en intervju på skolan eller via telefon i början av december.
 
Läs mer om Fotolinjen på Fotolinjens hemsida http://www.fridhemsfotolinje.se 
 
Läs mer om kostnader och annan praktisk info på Fridhems Folkhögskolas hemsida http://www.fridhem.fhsk.se