Berättarpionjärerna

ANSÖK HÄR !

 

Berättarpionjärerna är en kurs för dig som vill bemästra konsten att berätta en historia. Vilket medium du vill berätta i bestämmer du själv, det kan vara genom bilder på Instagram, med filmer på Youtube, i romanform, med filmmanus, som Spoken Word-artist eller på något annat sätt. På Berättarpionjärerna lär du dig tekniker från olika medier och använder dem för att utveckla ditt eget berättande i den form som du själv är mest intresserad av. Vi går igenom hur man kan jobba kring grundläggande delar i berättelser så som karaktärer, miljöer, tematik och handling, och deltagarna använder sen dessa kunskaper i ett eget projekt.

Alla kan berätta en historia. Att fängsla en publik med sin berättelse är ett hantverk som de flesta använder i sin vardag, och något alla kan lära sig att bemästra. Över hela världen och i alla kulturer har berättandet varit det självklara mediet för att förmedla kunskap, erfarenheter och värderingar – och för att underhålla. För många är den fiktiva berättelsen den mest kraftfulla metoden för att förmedla emotionell sanning. På Berättarpionjärerna får du möjlighet att utforska hur du kan förstärka just ditt berättande.

Digitaliseringen har skapat nya möjligheter för hur man kan berätta en historia. Det finns nya sätt att uttrycka sig på och det finns nya sätt att nå en publik på. Vi undersöker transmedialt berättande, vilket innebär att en berättelse förmedlas på flera olika plattformar, till exempel i text, i bild eller på film, i scenisk gestaltning eller varför inte i ett flöde på social medier, en blogg eller en podcast. Det transmediala berättandet är en möjlighet att vidga sin historia, olika medier har olika styrkor och kan lyfta fram olika delar av en berättelse. Transmedialt berättande öppnar också upp för att engagera åskådarna som medskapare, och innebär en möjlighet att hitta samarbetspartner och finansiärer till kulturprojekt kopplade till ens berättelse.

På Fridhems Folkhögskolas arton veckor långa distans-kurs Berättarpionjärerna får du möjlighet att utveckla eller vidareutveckla en berättelse eller en berättelsedriven konceptidé till ett fullfjädrat projekt. Du lär dig grunderna i berättande: karaktärsutveckling, världsbygge, handling, dramaturgi, tema och manusförfattande. Du får testa olika sätt att arbeta med genrer och berättarstrukturer. Du får redskap för att identifiera de frågor och perspektiv du själv tycker är intressanta att utforska. Du får möjlighet att laborera med en berättelse du vill framföra och utforska olika former som film, bild, spel, bildkonst, scenframställning eller sociala medier – det är ditt eget intresse och din lust att experimentera som avgör uttrycksformerna.

Kursen pågår på heltid från 14 januari till 7 juni 2019 och är studiemedelsberättigad.

Kursen ges på distans med veckovisa lektioner via videolänk. Kursen involverar nätbaserat kursmaterial att studera och mycket tid ges åt deltagarnas eget projektarbete som också är nära kopplat till individuell handledning samt nätbaserad dialog mellan kursdeltagarna. Du behöver inte ha en färdig idé på ett projekt du vill arbeta med utan det finns tid för att komma på ett projekt under kursen, men om du har en idé sen tidigare eller kanske ett redan påbörjat projekt så är du också välkommen att använda kursen för att vidareutveckla detta projekt.

I kursen ingår tre heldagar på plats på Fridhems folkhögskola i Svalöv. Exakta datum för dessa träffar bestäms i gruppen. Det finns möjlighet till övernattning för långväga deltagare.

Kursen avser att skapa en öppen och kreativ miljö där kursdeltagarna inspirerar och stödjer varandra i sitt skapande. Deltagarna förutsätts ha egen dator/surfplatta med webbkamera att arbeta med. Observera att en stor del av studiematerialet är på engelska och många av exemplen är hämtade från film och TV-serier på engelska.

Ansök senast 15 maj 2018. Bifoga en kortare presentation av dig själv och beskriv varför du vill gå Berättarpionjärerna. Du får gärna skicka med en kort idé (max 200 ord) på en berättelse du skulle vilja se förverkligad.