Teaterlinjen

ANSÖK HÄR !


Teaterlinjen

Här på teaterlinjen på Fridhems Folkhögskola har du möjlighet att utvecklas i ditt egna konstnärsskap genom en kreativ process där vi inte talar i termer som bra eller dåligt, rätt eller fel – det finns bara ”att prova”. Då vi arbetar mycket i grupp är det viktigt med respekt, acceptans och öppenhet både inför sig själv och andra, därför ser vi detta som viktiga utgångspunkter för hela utbildningen.

Utbildningen är tvåårig och är en av de främsta förberedande utbildningarna i skådespeleri för både teater och film i Sverige.

Vi ser på teatern som en kollektiv konstart och lägger stort värde vid alla funktioner och yrkesroller i den. Vi tycker därför det är viktigt att prova och förstå exempelvis regi, scenografi och producentarbete. Hur du sedan väljer att gå vidare efter avslutad utbildning är upp till dig. Vår förhoppning är att du anskaffat så många verktyg och erfarenheter, både som konstnär och människa, att det beslutet är lättare att ta än när du började utbildningen.

Innehåll

Grundträning

Grundläggande drama- och teaterträning, grupp- och improvisationsövningar. Här övar vi bland annat fantasi, samarbete och koncentration.

Berättarteknik

Vi arbetar med olika former av berättarövningar. Fritt fabulerande och historier ur verkligheten. Grundläggande begrepp för scenisk framställning. Uppspel sker i form av en berättarafton.

Samarbete med musiklinjen

Tillsammans med deltagare från musiklinjen arbetar vi med drömimprovisation som går ut på att improvisera fram publikens drömmar. Uppspel sker på skolor. I ett annat gemensamt projekt arbetar vi fram en musikteaterföreställning tillsammans med alla musikdeltagare.

Samarbete med filmlinjen

Tillsammans med filmlinjen hålls workshops, filmlabb och gemensamma filmprojekt. Här betonas och utvecklas skådespeleri för kamera. Här finns även möjlighet att prova yrkesroller bakom kameran.

Textarbete

Grundläggande scenisk gestaltning med fokus på textarbete från diverse dramatiska texter. Årskurs 2 avslutas med en stor slutproduktion där alla element inom skådespeleri och produktion ingår.

Fysisk träning

Återkommande fyspass med styrka och kondition i fokus. Morgonträning förekommer i form av rörelse-, röst- och fysisk träning. Du får lära dig att leda olika former av uppvärmning.

Röst

Undervisning i grundläggande röst- och talvård med Mirkateknik som grund. Undervisningen sker i grupp.

Clown

Sång

Som skådespelare är det viktigt att kunna tolka sånger och dess mening, inte alltid att sjunga vackert. Här övar vi på både individuell sång och körsång.

Dans

Vi använder dansen som ett vidare uttryck inom skådespeleriet, och tar avstamp i fridansen där ingen erfarenhet av dans behövs för att kunna dansa.

Skriva/regissera

Skriva eget och regissera det med de andra teatereleverna som skådespelare.

Egna projekt

Vem är du som konstnär? Vad är viktigt för dig? Under detta projekt driver du eget projekt eller samarbetar med andra med utgångspunkt från egen/gemensam vision och lust.

Gästpedagoger

Vi har pedagoger som kommer in både kortare och längre perioder där vi bland annat provar clownteknik akrobatik. Vi har även gästföreläsare i teaterhistoria.

Kvällscafé, teaterbesök

Varje vecka anordnar de olika linjerna på skolan cafékvällar, ibland i samarbete med andra linjer. Under utbildningen ser vi mycket teater, både amatörteater och professionell teater i Helsingborg, Landskrona, Malmö, Lund och Köpenhamn. Vi gör även studiebesök på bla teatrar och andra utbildningar.

Lärare

Joakim Narin och Kristina Nilsson              Kontaklärare

Ansökan

Sista ansökningsdag 2 maj (ansökan ska vara skolan tillhanda denna dag).

Antagingsprovet består av ett första prov där du väljer en förelagd text och framför den inför en jury. Går du vidare gör du ett andra prov med en självvald text och en intervju. 1:a och 2:a provet pågår under en och samma dag, antingen måndag eller tisdag. Om du går vidare sker det tredje provet på onsdagen i form av en workshop med inslag av bland annat improvisation och rörelse.

Exakt dag och tid får du när du skickat in din ansökan. Du får mer information om skolan, teaterlinjen och bidragsmöjligheter när du blivit antagen till skolan.

Inträdesprov till åk 1 - 14-16 maj 2018.

Inträdesprov till åk 2 den 18 maj 2018. I mån av lediga platser.

Inför inträdesprovet tar vi ut en avgift på 250kr som täcker kost och logi. Med reservation för ändringar. 

Kriterier för antagning till Teaterlinjen

Juryns beslut grundar sig på en helhetsbedömning, där vi bedömer den sökande utifrån följande kriterier:

  • hur väl sökningsproven är förberedda
  • hur den sökande använder texten
  • scenisk närvaro här och nu
  • fantasi och föreställningsförmåga
  • samarbetsförmåga och lyhördhet
  • improvisationsförmåga

Fakta

Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni. Du måste vara minst 18 år och minst ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20.

Teaterlinjen har plats för 18 studerande i årskurs 1 och 18 i årskurs 2.
Skolan har internat med enkelrum, men det finns också möjlighet att dela rum.

Du har tillgång till övningsrum, teaterlokal, bibliotek, datorer med Internet och annan utrustning såväl dagtid som kvällstid och helger.

Internat

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten. Vi ska tillsammans utvecklas och arbeta intensivt. Kursdeltagare från olika linjer skall träffas och utbyta erfarenheter, reflektera och skapa projekt tillsammans. Nya konstnärliga innovationer, bygga nätverk och ha kul!

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet. Framförallt för de konstnärliga linjerna, specialkurserna foto, film, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet. Då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.

Vi hoppas att du skall trivas på internatet.


Inför sökningarna

 

Den Alskade av Lisa Langseth
Ladda ner fil

Don Juan av Moliere
Ladda ner fil

Koket av Wesker
Ladda ner fil

Medeland av Stridsberg
Ladda ner fil

Som ni vill ha det av Shakespeare
Ladda ner fil

Zoo Story av Albee
Ladda ner fil

Soektext till ak 2 Forst fods man ju av Knutzon
Ladda ner fil

Soektext till ak 2 Kvinnornas Decamerone av Gnosspelius
Ladda ner fil

Soektext till ak 2 Sannas sanna jag av Rasmus Lindberg
Ladda ner fil

Information om intraedesprov till Teaterlinjen 2018
Ladda ner fil