Teaterlinjen

ANSÖK HÄR


Årskurs ett

Scenisk framställning

Under läsåret är ämnet scenisk framställning uppdelat i följande perioder, vilka kan variera något i längd. Varje period avslutas med ett uppspel/redovisning.

Höstens grundträning

Grundläggande drama- och teaterträning, grupp- och improvisationsövningar. Här övar vi bland annat fantasi, samarbete och koncentration.

Mellan höstens grundträning och berättarteknik läggs följande in:

Kulturprojekt
I det här projektet får du tillsammans med elever från musiklinjen lära dig att gestalta folksagor. Uppspel sker på skolor inför en yngre publik.

Berättarteknik
Vi arbetar med olika former av berättarövningar. Fritt fabulerande och historier ur verkligheten. Grundläggande begrepp för scenisk framställning. Uppspel sker i form av en berättarafton.

Skådespelarträning
Du får lära dig grunderna i skådespelarens arbete. Dina förvärvade kunskaper får du tillämpa i ett kortare textarbete. Redovisning inför teaterklasserna.

Våren

Pjäsarbete

Under vårterminen får du vara med om att sätta upp en på förhand skriven pjäs. Utifrån pjäsval delas klassen upp i grupper. Varje grupp analyserar och bearbetar texten, vilken därefter gestaltas på scen. Du får lära dig grunderna inom regi, scenografi, kostym, rekvisita, ljus och produktion. Uppspel i form av en teaterpjäs.

Morgonträning

Morgonträning förekommer i form av rörelse-, röst- och fysisk träning. Du får lära dig att leda olika former av uppvärmning.

Röst

Du får undervisning i grundläggande röst- och talvård. Undervisningen sker i grupp.

Backstage stars

Under läsåret kommer olika gästlärare till teaterlinjen och föreläser om ljusteknik, scenografi, produktion, smink, mask med mera.

Samarbete mellan kulturlinjerna

Under året får du möjlighet att delta i olika projekt tillsammans med de övriga kulturlinjerna.

Bland annat deltar du i en filmworkshop under professionell ledning och dessutom får du agera skådespelare i ett filmprojekt. Ett samarbete mellan film- och teaterlinjen.

Fördjupat textarbete.

Under 1 - 2 veckor får du möjlighet att göra ett fördjupat textarbete under en skådespelares ledning.

Kvällscafé, teaterbesök

Varje vecka anordnar de olika linjerna på skolan café-kvällar, ibland i samarbete med andra linjer. Under utbildningen ser vi mycket teater, både amatörteater och professionell teater i Helsingborg, Landskrona, Malmö, Lund och Köpenhamn.

För dig som är intresserad gäller

Du kommer att kallas till inträdesprov och samtal. Exakt dag och tid får du när du skickat in din ansökan. Sista ansökningsdag 2 maj (ansökan ska vara skolan tillhanda denna dag). Du får mer information om skolan, teaterlinjen och bidragsmöjligheter när du blivit antagen till skolan.

Inträdesprov till åk 1 - 14-16 maj 2018.

Inträdesprov till åk 2 den 18 maj 2018. I mån av lediga platser.

Inför inträdesprovet tar vi ut en avgift på 225 kr som täcker kost och logi. Med reservation för ändringar.

Kriterier för antagning till teaterlinjen.

Juryns beslut grundar sig på en helhetsbedömning, där vi bedömer den sökande utifrån följande kriterier:

  • hur väl sökningsproven är förberedda
  • hur den sökande använder texten
  • scenisk närvaro här och nu
  • fantasi och föreställningsförmåga
  • samarbetsförmåga och lyhördhet
  • improvisationsförmåga

Internat

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten.

Vi skall tillsammans utvecklas och arbeta intensivt.  Kursdeltagare från olika linjer skall träffas och utbyta erfarenheter, reflektera och skapa projekt tillsammans. Nya konstnärliga innovationer, bygga nätverk och ha kul!

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet. Framförallt för de konstnärliga linjerna, specialkurserna foto, film, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet. Då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m. 

Vi hoppas att du skall trivas på internatet.

 

Fakta

Teaterlinjen har plats för 18 studerande i årskurs 1 och 18 i årskurs 2. Undervisningen pågår i 39 veckor från slutet av augusti till början av juni. Du måste vara minst 18 år och minst ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Skolan har internat med enkelrum, men det finns även dubbelum. Du har tillgång till övningsrum, teaterlokal, bibliotek, datorer med Internet och annan utrustning såväl dagtid som kvällstid och helger.

Årskurs 2

Efter årskurs ett kan du söka till ett andra år på teaterlinjen. Under detta år sker en fördjupning av skådespelarens arbete. Röst - rörelse - gestaltning. Stor vikt kommer att läggas vid mötet mellan skådespelaren och publiken.

Soekscener 2017
Ladda ner fil

Information om intraedesprov till Teaterlinjen ak 1 2017
Ladda ner fil

Information om intraedesprov till Teaterlinjen ak 2 2017 1 1
Ladda ner fil