Filmlinjen

ANSÖK HÄR


Utbildningen vänder sig till dig som under två år vill ägna dig åt att utveckla ditt berättande med rörliga bilder. Fokus i utbildningen ligger på det fiktiva och det dokumentära berättandet.

ÅRSKURS 1

Under det första året är undervisningen mer styrd än under det andra året då man ges tid och möjlighet att under friare former arbeta med egna projekt. Årskurs 2 har en gren som heter Filmarbetarlinjen dit man kan söka om man gått årskurs 1 på Filmlinjen eller har motsvarande kunskaper från annan likvärdig utbildning.
Tekniskt får du en bred grund att stå på och under våra projekt får du tillfälle att pröva de olika roller/funktioner som finns i en filmproduktion, regi, FAD, foto, ljud och scripta etc.
Du som söker har ett stort intresse för film. Du har sysslat en del med film, video eller någon tangerande verksamhet som teater, foto, skrivande eller konst. Utbildningen är genremässigt bred och en bra förberedelse för mer specialiserade utbildningar på film- och TV-området.


ARBETSFORMER

Föreläsningar varvas med praktiska övningar, workshops och diskussioner utifrån olika filmexempel. 
Under utbildningens första del är det många praktiska övningar. Syftet med det är att alla skall kunna tekniken ordentligt och att den inte blir något hinder för förverkligandet av ens idéer.
I årskurs ett delas läsåret upp i olika projekt där du för det mesta arbetar i team om fyra personer. Vissa projekt genomförs individuellt eller i par.
På våren i årskurs 1 är det också en lite längre projektperiod då man arbetar med egna projekt. Vi arbetar både med fiktion och dokumentär. Alla elevernas produktioner/uppgifter analyseras och diskuteras.
Årskurs 2 är ett produktionsår med inslag av undervisning. Där finns det tid och utrymme att testa och experimentera och utveckla det egna personliga uttrycket. Här arbetar vi också mer strukturerat kring det produktionsmässiga såsom budget, projektbeskrivningar och pitchning.


TEORI

Dramaturgi/berättarteknik, filmspråkets grunder, Bildanalys, komposition, regi, manus, produktion/budget/ekonomi, foto, Klippning/montage, ljud och ljus, scenografi, etik, upphovsrätt.
Föreläsningar med visningsexempel, diskussioner och gruppuppgifter.
Workshops/föreläsningar med professionella filmarbetare inom områdena regi, foto/ljussättning, ljud, klippning, special effects, scenografi och script.

TEKNIK

Inspelning av bild och ljud sker med digital teknik och filmerna klipps i ADOBE Premiere Pro. Vi arbetar också med programvarorna After Effects och Pro Tools.
All utrustning är tillgänglig för eleverna dygnet runt och vi har ett flexibelt redigeringssystem som bygger på lösa hårddiskar.


MANUS/DRAMATURGI

Skrivövningar, dramaturgi/berättarteknik, manus. Denna del mynnar ut i ett projekt där de manus som skrivs också blir film.


FILMANALYS

Vi ser en långfilm i veckan (dokumentär eller fiction). Den bildar sedan utgångspunkt för diskussioner och analyser av mer teoretisk karaktär.


INSPELNINGSTEKNIK

Inspelningsplanering och inspelningsrutiner. Teori och övning med kamera och utrustning för ljud och ljus.


KLIPPNING

Klippning/montage/bildbearbetning av inspelat material. Klippmetodik. Ljudläggning och ljudbearbetning.


SPECIAL EFFECTS

I utbildningen ingår en liten kurs med digitala effekter, effekt- sminkning, sårskador,kroppsavgjutningar, pyrotekniska effekter, squibbar och mindre explosioner.


PRODUKTION/FÖRETAGSEKONOMI

Vi går igenom allt det ekonomiska och administrativa kring en filmproduktion. Finansiering/budget, projektbeskrivningar, pitchning research, inspelnings planer etc. De som går filmarbetarutbildningen går också en kort starta eget-kurs.


FASTA PROJEKT

Fiktion
Under läsåret gör vi två kortfilmer av dramakaraktär som bygger på egna manus.
Dokumentär
Vi gör ett dokumentärt porträtt.
Minutfilm
Ett projekt som är individuellt och där genren är fri och formatet kort.
Workshops/Kortprojekt
Under läsåret har vi minst 2 workshops där workshopen utmynnar i en filmproduktion.


FRIA PROJEKT

Under vårterminen i årskurs 1 har vi en längre projektperiod där eleverna kan välja att fördjupa sig i de genrer som vi dittills arbetat med, eller så kan man välja att pröva på andra genrer t.ex. musikvideo, reklamfilm, konst och experimentfilm. Vi tar också in gästföreläsare till de genrer vi inte arbetat med i de fasta projekten.


PERSONLIGA PROJEKT

Under året finns all utrustning tillgänglig dygnet runt, vilket gör det möjligt att arbeta med egna projekt. Dessa kan sedan visas på våra offentliga visningar, festivaler eller användas som arbetsprover vid sökning till andra utbildningar.


ÅRSKURS 2

Årskurs 2 är ett projektår då du arbetar med produktioner för externa beställare och egna projekt. Eleverna i årskurs 2 gör också ett gemensamt filmprojekt där vi arbetar i stort team och med inhyrd utrustning ex RED eller ARRI ALEXA. I årskurs 2 kan det också ingå att man skall bedriva egen undervisning under en begränsad period.
Årskurs 2 har ett ganska fritt upplägg där elevernas har stora möjligheter att förverkliga sina egna idéer och manus till film.


PRAKTIK

I årskurs 2 gör man en längre praktikperiod 4-11 veckor på långfilm eller TV.

KVÄLLSCAFEER

Varje vecka anordnar de olika linjerna på skolan cafékvällar, ibland i samarbete med andra linjer. Filmlinjen visar eget material på biografen i Svalöv för skolans elever och inbjudna gäster.


STUDIERESOR/FILMFESTIVALER

Under utbildningen gör vi ett antal kortare studieresor t ex till Stockholm, där vi bl.a. besöker olika TV-stationer, produktionsbolag, utbildare på film och TV-området, företag som håller på med efterarbete som t ex filmljud. Vi brukar också besöka en utländsk filmskola under året.
Årskurs 1 & 2 besöker Göteborgs filmfestival. Vi skickar också runt och åker med våra egna filmer till olika filmfestivaler.


SAMARBETEN

Filmlinjen samarbetar med skolans övriga linjer, t.ex. är skolans teater- elever skådespelare i våra filmer. Musiklinjen gör ibland nyskriven musik till våra filmer.
Eleverna i årskurs 1 och 2 har en del gemensamma projekt och ingår i varandras team under filminspelningarna. De har också vissa gemensamma föreläsningar.
Vi samarbetar med Film i Skåne. Vi gör bl.a. vinjetter till deras filmarrangemang. Vi har också flera workshops med Film i Skåne och Boost HBG. Dessa går också in ekonomiskt i en del av våra filmproduktioner.


LÄRARE/GÄSTFÖRELÄSARE

På Filmlinjen arbetar följande lärare:

Caroline Eriksson Kontaktlärare
Nicklas Dahlström Kontaktlärare

 

En del av undervisningen handhas av gästlärare som arbetar professionellt med film/TV. Exempel på gästlärare:

Peter Bävman Scenograf, bl. a. Maria Larssons eviga ögonblick, Mun mot mun. Dom över död man.
Jon Rudberg Filmfotograf, bl. a Såsom i himlen, Long Distance Love
Eva Cederstam Filmfotograf bla The stars we are, Flamingo
Niklas Beckman-Larsson Filmfotograf
Sara-Tuva Kippel Scenograf
Peter Larsson Animatör
Hans Renhäll Manusförfattare, bl. a. Tic Tac
Fanni Metelius Regissör, bl. a. Banga inte
Patrik Forsell Filmklippare bl a Pleasure, Hot Chicks, Skärvor
Anna Potter Scripta på bl a Faro, Förtroligheten, Sune på bilsemester
Magdalena Johansson                       Scripta på bl a Capriciosa, Kniven i hjärtat
Marta Daiuluite Regissör bla Inte panik
Elizabeth Marjanovic-Cronwall Regissör bla Inte panik
Maria Eriksson Regissör, bla Om du lämnar mig nu
Simon Möller Special effects
Stina Sturesson Manusförfattare bla Godmorgon alla barn
Karin Ekberg Dokumentärfilmare bla Att skiljas
Luisa Fanciullacci   Ljussättning

Ansökan och inträdesprov

Sista absökningsdag 30 april 2018.
Det är många som söker till Filmlinjen och vi har ingen möjlighet att motivera eventuella avslag på ansökan.

Inträdesprov/intervju 21-22 maj 2018


Inför inträdesprovet tar vi ut en avgift på 225 kr som täcker kost och logi. Med reservation för ändringar.

Kriterier, antagning till Filmlinjen

Till Filmlinjen antas varje år 16 personer.

Vi tillämpar inte kvotering, men eftersträvar att få en grupp med olika erfarenheter och bakgrund. Vi ser det som en fördel att man gjort något annat i livet än att ha gått i skola.

Normalt antal sökande till utbildningen är mellan 180 och 200 sökande. Av dessa kallas 100 till antagningsprov.

Man söker med en filmidé och ett personligt brev. Dessa texter utgör grunden för den första gallringen. Vi kallar 100 personer till antagningsprov. De 70 bästa filmidéerna och 30 st till som kallas utifrån det personliga brevet.

Filmidéerna bedöms av lärare och de studenter som går på filmlinjen. Vi bedömer idén utifrån originalitet när det gäller innehåll/form och vi letar efter personliga berättelser som känns angelägna.

De 30 som kallas på det personliga brevet har andra kvaliteter som de lyft fram i det personliga brevet och som vi bedömer skulle passa in på utbildningen. Det kan vara filmerfarenheter, en stark vilja att berätta, andra erfarenheter som kan vara värdefulla i gruppen och på utbildningen.

Vi bryr oss inte om vad de sökande till årskurs 1 har för betyg. Däremot kräver vi för de som ska gå filmarbetarlinjen, att de har allmän behörighet från gymnasiet.

De 100 som kallas till antagningsprov får under en heldag utföra 3 prov och en intervju. De får också en presentation av utbildningen, visning av filmer som gjorts under året och en rundvandring på skolan. De sökande uppmanas under början på provdagen att skaffa sig information om utbildningen genom att fråga lärare och elever så mycket som möjligt. För oss är det lika viktigt att den sökande också väljer oss , och känner att det här är en utbildning hen vill gå.

Den inskickade filmidén, det personliga brevet, Intervjun och de tre antagningsproven utgör sedan grunden för vilka vi tar in.

Elever och studenter på utbildningen gör en sammantagen bedömning av den sökandes prestationer på de fyra stationerna. Detta tillsammans med de inskickade dokumenten utgör sedan grunden för de diskussioner vi för om den grupp som vi sedan faktiskt tar in på utbildningen.

Om någon bedömare känner någon sökande får den personen inte bedöma den sökande. Hen får inte heller vara med när personen ifråga diskuteras.

Vi söker elever med ett stort engagemang, som vet varför dom söker och har kommit en bit på väg mot att bli filmare. Vi söker personer som vi tror kan använda utbildningen på ett kreativt sätt och har något att berätta. Vi söker också personer som fungerar väl i sociala sammanhang och kan samarbeta. Man behöver nödvändigtvis inte ha gjort film innan utan kan ha en annan ingång till utbildningen t.ex. bildkonst, ljud, foto eller filmteori.

Efter utbildningen utfärdas ett kursintyg där innehållet i utbildningen beskrivs. För att få ett kursintyg skall man ha deltagit i utbildningen på ett 100 % -igt sätt.

Internat

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten.

Vi skall tillsammans utvecklas och arbeta intensivt.  Kursdeltagare från olika linjer skall träffas och utbyta erfarenheter, reflektera och skapa projekt tillsammans. Nya konstnärliga innovationer, bygga nätverk och ha kul!

Fridhem är en internatskola för eleverna på de konstnärliga linjerna, foto, film, musik och teater. Detta gäller för samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för att bo utanför skolan . För detta krävs att man har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m. 

Information om intradesprovet till Filmlinjen
Ladda ner fil