Antagning

Om du ska börja på Fridhems folkhögskola i höst så hittar du VÄLKOMMENINFORMATIONEN här

Alla linjer på Fridhem har olika antagningsmodeller. Musik har inträdesprov på skolan under april månad, teater och film under maj. Läs på respektive utbildning vad som gäller.

Allmän kurs bjuder in till antagningsintervjuer där du får en möjlighet att lära känna skolan.

Läs mer under respektive utbildning hur antagning görs. Läs också under elevrättsligt hur våra antagningskriterier ser ut.