Musikerlinjen

ANSÖK HÄR


MUSIKERLINJEN 1-årig

Musikerlinjen är förberedande för yrkesverksamhet inom improvisationsbaserad musik i den afroamerikanska musiktraditionen.

Behörighetskravet är 3-årig gymnasieutbildning samt ett år på Fridhems Folkhögskolas Musiklinje eller motsvarande kunskaper. Musikerlinjen ger möjlighet till (CSN) studiemedel på högskolenivå.

På Musikerlinjen har du möjlighet att under fördjupa och bredda dina kunskaper inom jazz och annan improvisationsbaserad musik. Förutom spel i olika ensemblesituationer erbjuds möjligheter till att studera komposition, arrangering, och inspelning i studio. Kursen innehåller dessutom en fördjupning inom följande områden. 

Marknadsföring

Hur du sköter kontakten med media och arrangörer. Information om olika kulturinstitutioner.

Turnéplanering

Hur du förbereder en turné när det gäller bokning, ekonomi, kontraktshantering, resor, m.m.

Repertoarutveckling

Undervisning i komposition och arrangering. Kontinuerlig undervisning i ensemblespel, instrumentalundervisning och scenisk framställning.

Musikerns roll i samhället

Vad har musiken för betydelse i dagens samhälle? Hur når vi ut till publiken? Kursen erbjuder föreläsningar av yrkeserfarna musiker från olika delar av musiklivet.

Ljudteknik

Undervisning i ljudteknik vid studioinspelning och liveframträdande.

Gruppledning

Du får arbeta fram en egen repertoar som redovisas i konsertform. Projektet innehåller planering, arrangering anpassad till gruppens konstellation, leda repetitioner samt genomföra en konsert.

Produktion av demomaterial

Repetition, inspelning, mixning och mastring av egen arrangerad musik i skolans studio.
En text som beskriver projektet.

Starta eget kurs

Kurs för egenföretagare som kulturarbetare 

Musikerlinjen ger möjlighet till (CSN) studiemedel på högskolenivå.

Improvisation

I ämnet improvisation är undervisningsformen ensemblespel med fokus på improvisationsdelen. Vi arbetar med fria improvisationer, blues, jazzstandards, bebop samt modernare originalkompositioner.

Projektspel

Här får eleverna tillsammans möjlighet att leda ett eget musikaliskt projekt. Projekten är indelade i 5-veckors perioder och efter varje redovisning byter vi gruppkonstellation. Projekten avslutas med konsert.

Instrumentalundervisning

Du får individuell undervisning på ditt huvudinstrument.

Gehör

Träning i ackordlyssning, rytm/melodidiktat, skalor och intervall.

Kurser där du kan välja inriktning.

Här finns det möjlighet att välja kortare kurser i olika ämnen.

Teoretiska ämnen såsom musikteori, arrangering, storbandarrangering, jazzkomposition, improvisationsteori eller ytterligare fördjupning i gehör.

Bland de mer praktiska ämnena finns metrisk modulation, ensemblespel med fokus på udda taktarter, praktiskt gehör samt ensembler med inriktning på en speciell musiker eller kompositör. Musikfilosofikurs som ett forum för att ventilera tankar och reflektera över musik.

Sångensemble

För dig som har sång som huvudinstrument finns det en sångensemble där du får träna stämsång, scenisk framställning, röstvård och sångimprovisation.

Gästlärare

Vi får besök av både svenska och utländska gäster som håller workshops. Skolan är medlem i IASJ (International Association of Schools of Jazz), som årligen organiserar utbyten för studenter och gästföreläsare. Vi skickar varje år en elevrepresentant till mötet.

Som gäster har vi bl.a haft, Ingrid Jensen, Gilad Hekselman, Jonathan Kreisberg, Kristin Korb, Jeff Ballard, Marylin Mazur Steve Swallow, David Liebman Jerry Bergonzi, Django Bates, Lindha Kallerdahl, Joey Calderazzo, Lina Nyberg, Jonas Knutsson, Joakim Milder, Elin Larsson, Bobo Stenson, Fredrik Ljungqvist, Josefine Lindstrand, Mattias Windemo, Lena Willemark, Lars Jansson, Lee Konitz m.fl

 

Specialveckor


Under året har vi ett flertal specialveckor istället för ordinarie undervisning. En sådan vecka kan t.ex. innehålla inspelning av cd, triospel  eller olika samarbeten med andra kulturlinjer.

Kvällscaféer

Varje vecka anordnar de olika linjernas elever cafékvällar.

Lärare

Jan Karlsson Kontaktlärare, bas, gehör, ensemble
Anders Vestergård Kontaktlärare,  trummor, metrik, ensemble
Emma Denward Sång, sångensemble
Loíc Dequidt Piano, ensemble
Olle Grane Inspelningsteknik
Fanny Gunnarsson Teori, ensemble
Magnus Hjorth Arrangering, ensemble
Cennet Jönsson Sax, ensemble
Mårten Lundgren Trumpet
Kathrine Windfeld Arrangering, komposition, ensemble
Ola Åkerman Trombon

För dig som söker till Musikerlinjen gäller:

Sista ansökningsdag 3 april. (ansökan ska vara skolan tillhanda denna dag)

Du kommer att kallas till ett uppspelsprov. Exakt dag och tid får du när du skickat in din ansökan. 

Antagningsprovet består i ett uppspelsprov på ditt huvudinstrument eller sång. Du blir ackompanjerad av elever från musiklinjen. 

Du ska spela upp två stycken låtar. En av de obligatoriska låtarna och en låt som du valt själv och bifogat som pdf i din ansökan. Provet tar ca 15 minuter. Om du söker på mer än ett instrument eller sång så måste du göra separata uppspel inför olika juryer. Kriterier för antagning kan du läsa lite längre ner på sidan.

  • Du får mer information om skolan, musiklinjen och bidragsmöjligheter när du blivit antagen till skolan. 
  • Inför inträdesprovet tar vi ut en avgift på 225 kr som täcker kost och logi. Med reservation för ändringar. 
  • Antagningsprovprov 2017: 19-20 april

Fakta

Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni.

Du måste vara minst 18 år och ha genomgått årskurs 9 i grundskolan.

Musikerlinjen kan man söka om man gått årskurs 1 på Musiklinjen eller har motsvarande kunskaper från annan likvärdig utbildning.

Musikerlinjen är en ettårig utbildning.

Musiklinjen åk 1&2 samt Musikerlinjen har totalt 47 elever.

Normalt antas 18-25 kursdeltagare varje år på musiklinjen.

Skolan har internat med enkelrum, men det finns också möjlighet att dela rum.

Du har tillgång till övningsrum, inspelningsstudio, musikdatorer, bibliotek, datorer med internet och annan musikutrustning såväl dagtid som kvällstid och helger.

Du har tillgång till övningsrum, inspelningsstudio, musikdatorer, bibliotek, datorer med internet och annan musikutrustning såväl dagtid som kvällstid och helger.

Internat

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten.

Vi skall tillsammans utvecklas och arbeta intensivt.  Kursdeltagare från olika linjer skall träffas och utbyta erfarenheter, reflektera och skapa projekt tillsammans. Nya konstnärliga innovationer, bygga nätverk och ha kul!

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet. Framförallt för de konstnärliga linjerna, specialkurserna foto, film, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet. Då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m. 

Vi hoppas att du skall trivas på internatet.