Organisation

Skolan är politiskt och religiöst obunden och huvudman för skolan är Föreningen Fridhems folkhögskola. Föreningen har till uppgift att driva och organisera folkhögskoleverksamhet i enlighet med förordningen om statsbidrag till folkbildningen och av Folkbildningsrådet eller därtill befogad myndighet utfärdade bestämmelser samt av stämman antaget måldokument.

Medlemmar i föreningen Fridhems folkhögskola är enskilda medlemmar och föreningar så som Sparbanken, Vuxenskolan och ABF m.fl. Det är en öppen förening och det går bra att söka medlemskap. Föreningens beslutande organ är stämma och styrelse. Rektor är föredragande tjänsteman i styrelsen.